Kontingent

Her kan du se alle priser for et IDA-medlemskab. Priserne er oplyst pr. måned, men du betaler pr. kvartal eller en gang om året. Studiemedlemmer betaler halvårligt. Kontingentet er uændret for 2021

Alle kontingentændringer skal ske ved at opdatere din profil på Mit IDA og boksen ’Min situation har ændret sig’.

Alle kontingentændringer vil have økonomisk effekt fra det kommende kvartal efter, at du har opdateret din profil.

Betaling af kontingent

Du vælger selv, om du vil betale dit IDA-kontingent pr. kvartal eller en gang om året.

  • Studiemedlemmer skal betale kontingent halvårligt.
  • Er du ledig, skal du betale dit kontingent kvartalsvis.

Det vedtægtsmæssige grundlag for IDAs kontingent er beskrevet i IDAs Kontingentvedtægt.

Har du ændret beskæftigelse?

Hvis du har ændret beskæftigelse eller er blevet ledig, så giv IDA besked. Dette sikrer, at du betaler den rigtige pris for dit medlemskab. Ændringer i status får økonomisk virkning fra første kvartal efter at IDA har modtaget din besked.

Se din nuværende status og ret din status via Mit IDA

Særligt for pensionister

Som pensionistmedlem kan man ikke modtage juridisk rådgivning i løn- og ansættelsesspørgsmål eller karriererådgivning, men fortsat have glæde af alle øvrige medlemsfordele. For at blive pensionistmedlem skal man være på efterløn, førtidspension eller pension og have under 5 arbejdstimer pr. uge i gennemsnit eller intet arbejde. Bemærk, at der ikke er skattefradrag for kontingent i pensionistkategorien. Læs gerne nedenstående afsnit om Skattemæssigt fradrag.

Særligt for studerende

Dit første studieår gratis!

  • For medlemmer indmeldt efter 02.03.2017 er de første 12 måneder gratis.
  • Læser du i udlandet, som led i din danske uddannelse, kan du forblive studiemedlem.
    Læser du en naturvidenskabelig eller ingeniøruddannelse i udlandet på et universitet, som er optagelsesberettiget i IDA, kan du også være studiemedlem.

Kontakt IDA, hvis du skal læse i udlandet.

Læser du på en ikke-optagelsesberettiget uddannelse i Danmark eller i udlandet, men har færdiggjort en optagelsesberettiget uddannelse, kan du få nedsat dit kontingent til 97 kr./md. (289,25 kr. pr. kvartal).

Rabat ved årlig betaling

Ved kontingentbetaling en gang årligt i stedet for hvert kvartal ydes 1,5 % rabat på de viste IDA-kontingenter; dog ydes ikke rabat for ledige, studerende og medlemmer på nedsat kontingent.

Ændring til årlig betaling kan ske hele året, men skal foretages inden 31. december for at få virkning fra det efterfølgende år. Det årlige kontingent skal betales 5. februar for at opnå rabatten.

Tilmeld dig til årlig betaling på din profilside under Kontingent (via Mit IDA).

Konfliktfond og forhandlingsret

Selvstændige og pensionister indbetaler ikke til konfliktfonden, der for øvrige medlemsgrupper udgør kr. 0,25 pr. kvartal.

Ved ansættelse uden juridisk service og karriererådgivning forstås medlemmer, der er ansat eller har dagligt arbejdssted i udlandet, og for hvis ansættelsesforhold dansk lovgivning eller overenskomst ikke finder anvendelse. IDA yder ikke juridisk rådgivning eller karrieremæssig rådgivning til denne kategori. Det kan også være medlemmer, der arbejder uden for faget, hvor IDA ikke har forhandlingsret (fx officerer, gymnasielærere og elektrikere), og som er medlem af anden fagforening, der har forhandlingsretten.

Din ret til dagpenge er udløbet

Bemærk, at IDA fra 1. juli 2013 har givet kontingentrabat til ledige, hvis fulde dagpengeret er udløbet (falddato er indtruffet). Kontingentet er på 60 kroner pr. kvartal.

Ansøgning kan indsendes via denne formular vedlagt dokumentation fra a-kassen om at din dagpengeret er ophørt.

Skattemæssigt fradrag

Kontingentindbetaling til IDA er fradragsberettiget som ligningsmæssigt fradrag. IDA indberetter årligt indbetalte kontingenter til Skat. Det gælder for både ansatte, selvstændige og studerende medlemmer.

For enkelte medlemmer er kontingentindbetalingen dog ikke fradragsberettiget. Er du pensionist, indberetter IDA ikke dit kontingent, da det ikke er fradragsberettiget (jf. afgørelse fra Skat). Er du på tjenestemandspension eller på efterløn kan der stadig være mulighed for fradrag.

Læs nærmere og giv IDA besked om din status her.

Arbejder du samtidig med modtagelse af pension/efterløn betragtes du fortsat som erhvervsaktiv og placeres i kontingentkategorien for ansatte/selvstændige. Arbejder du under 5 timer pr. uge kan du selv vælge om du vil placeres i pensionistkategorien og dermed ikke kunne trække på juridisk service og karriererådgivning eller få indberettet dit kontingent eller fortsætte i kategorien for erhvervsaktive.

Har du skattemæssig status i udlandet eller lignende, vil fradragsmuligheden bero på konkrete og individuelle forhold.

For at opnå skattemæssigt fradrag for kontingentbetaling er det dog ikke nødvendigvis et krav, at du er erhvervsaktiv. Er du på orlov, barselsorlov, under uddannelse eller lignende, kan du også fratrække kontingentbeløbet.