Klimatilpasning

Stat, regioner, kommuner, erhvervsliv og borgere klimatilpasser på livet løs. Men gør vi det rigtige.

Bygger vi fx hensigtsmæssigt og fremtidssikret, så vi kan håndtere fremtidens vejrlig? Er de modeller, vi tilpasser efter troværdige? Hvor er de gode/kloge eksempler på klimatilpasning fra ind- og udland, som vi bør lade os inspirere af?

I 2012 blev IDAs klimatilpasningsstrategi udgivet. Strategien er et konsistent og grundigt oplæg til klimatilpasning af alle sektorer i Danmark, og er udarbejdet af førende eksperter på området.

Strategien indeholder vejledning i, hvordan vi i fællesskab kan tilpasse Danmark på den mest økonomiske og miljømæssigt optimale måde til at håndtere de fremtidige ændringer i vind, temperatur, regn og
vandstand.

Læs IDAs Klimatilpasningsstrategi her