Ledighed for ingeniører og naturvidenskabelige kandidater

Ledigheden for ingeniører var i oktober på 2,2%, mens den for de naturvidenskabelige kandidater var på 10,2%

En væsentlig forklaring på den høje ledighed blandt de naturvidenskabelige kandidater er, at de unge udgør en relativt stor gruppe her, og at de yngre i højere grad end de ældre er berørt af ledighed . Find flere ledighedsoplysninger i figuren neden for.

Foreløbige antal forsikrede og antal bruttoledige, oktober 2018

 Antal forsikredeBrutto-ledigeProcent
Ingeniører i alt62.8281.3912,2
     Akademiingeniører4.601661,4
     Teknikumingeniører12.4971511,2
     Diplomingeniører16.3044552,8
     Civilingeniører29.4267202,4
Bachelorer939384,1
Naturvidenskabelige kandidater9.8441.00810,2
Cand. IT.2.0221095,4
Phd.1.297725,6

 

 

 

 

 

 

Tal fra Akademikernes a-kasse. Personerne er kategoriseret ud fra deres uddannelsesbaggrund, og er ikke nødvendigvis medlemmer af IDA. Bruttoledige omfatter både ledige og aktiverede og er omregnet til fuldtidspersoner.
Note: Der kan, pga. de nye dagpengeregler, være et mindre databrud i registreringerne af ledigheden i a-kassen (AKA). IDA og AKA ser på tallene, og vil senere kommentere på, i hvilket omfang dette er tilfældet.

I figuren herunder kan du i menuen vælge at se forskellige opgørelser over ingeniør- og kandidat-ledighed fordelt på køn og kandidatår.

Se mere detaljerede ledighedstal, bl.a. med en opdeling på køn, alder, kandidatalder, uddannelsesretninger og geografi her: Ledighedstal oktober 2018

Se arkiv med tidligere data.

Det skal noteres at a-kassen stadig arbejder på at kunne levere de mere detaljerede opdelinger af ledigheden, men pga dataproblemer har dette endnu ikke været muligt.

 

Oven for ses ledighedsudviklingen fra januar 2006 til juni 2017 fra de store uddannelsesgrupper hos Akademikerne. Personerne er kategoriseret ud fra deres uddannelsesbaggrund, og er ikke nødvendigvis medlemmer af IDA. Da Akademikerne har problemer med at få data fra a-kasserne er der ikke nyere ledighedstal end juni 2017.

Ledigheden for ingeniørerne har de seneste år generelt været faldende og var i januar 2016 nede på det laveste niveau siden krisen i 2009. Siden januar 2016 har andelen af ledige ligget jævnt mellem 1,9 pct. og 2,4 pct. og var på 2,1 pct. i juni 2017.

Hvis du vil sammenligne ledigheden blandt ingeniører og naturvidenskabelige kandidater ydereligere med andre grupper, kan du fx se tal om ledigheden på Akademikernes hjemmeside.