OK18-afstemning og webinar

Afstemningen blev sat i gang mandag d. 14. maj kl. 12.00 og afsluttet d. 24. maj kl. 12.00. IDA har i den forbindelse afholdt OK18-webinarer og -medlemsmøder. Du kan gense webinarerne.

Den 27. og 28. april indgik parterne forlig  på det statslige, kommunale, regionale og område. På IDAs OK18 hjemmeside er alle resultaterne af forhandlingerne om OK18 samlet, så der er muligt at læse de konkrete aftaler med staten, regionerne og kommunerne. På den side finder du også faktaark, som beskriver hovedelementerne i forligene.

OK18 afstemningen

IDAs politiske udvalg, Ansattes Råd, vil på baggrund af medlemmernes stemmer tage stilling til, om resultatet skal godkendes eller ej. Derefter vil alle akademikerorganisationerne, herunder IDA, melde deres stillingtagen til resultatet ind til Akademikerne. Der vil derefter blive taget stilling til resultatet i Akademikerne (AC), Forhandlingsfællesskabet (FF) og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU). Først da er forhandlingerne om fornyelse af aftaler og overenskomster for perioden d. 1. april 2018 -31. marts 2021 godkendt og en konflikt kan endelig afblæses.

IDA anbefaler: Stem ja til overenskomsten

Et enigt Ansattes Råd anbefaler IDAs offentlige medlemmer at stemme ja til det samlede resultat:

”Vi er kommet igennem med et flot resultat, som vi er tilfredse med. Reallønnen blev sikret, og den blev heldigvis også forbedret, spisepausen er sikret, vi fik bedre pensionsvilkår for ph.d.’erne og 1 uges ferie til de nyansatte i staten. Vi fik også fjernet privatlønsværnet, således at vi har sikret en parallel lønudvikling mellem det private og det offentlige arbejdsmarked”

Læs hele ARs anbefaling.

Gense OK18-webinarer

For at gøre resultatet mere tilgængeligt, har IDA valgt at gennemføre 2 webinarer, hvor IDAs og DdLs repræsentant i ACs forhandlingsudvalg, Carsten Eckhart Thomsen, der er formand for IDA Offentlig går i detaljer med resultatet af forhandlingerne sammen med chefkonsulent Thomas Eggert.

Webinarerne blev afholdt 14. maj, men du har mulighed for at se eller gense dem her:

Se webinar for statsligt ansatte

Se webinar for ansatte i en kommuner og regioner