OK18 status

Hver gang, der sker noget vigtigt i IDAs overenskomstforhandlinger skriver vi det her, og derfor kan du følge en tidslinje helt fra udvekslingen af kravene og frem til nu.

IDAs medlemmer sig ja til OK18 (4. juni)

Efter de elektroniske stemmeurner lukkede 24. maj, er stemmerne nu talt op. IDAs offentlige medlemmer siger et stort og rungende ja til de overenskomstaftaler, Akademikerne – som IDA er en del af – har forhandlet sig frem til med de offentlige arbejdsgivere. Det resultat har IDAs politiske udvalg, Ansattes Råd, fulgt og godkendt. Hele 96,6 procent af de, der stemte, satte deres kryds ved ’ja’.

Der har desuden været usædvanligt høj stemmeprocent ved afstemningen. 46 procent af IDAs godt 10.000 offentligt ansatte medlemmer benyttede sig af deres stemmeret, hvilket er mere end dobbelt så meget som ved afstemningen i 2015. Se dagens pressemeddelelse her

Forlig godkendt af Forhandlingsfællesskabets repræsentantskab (4. maj)

Forhandlingsfællesskabets repræsentantskab har i dag godkendt forligene af 27. og 28. april 2018 mellem henholdsvis Forhandlingsfællesskabet og KL og Forhandlingsfællesskabet og RLTN.

IDA og de øvrige medlemsorganisationer skal i perioden 14.-24. maj tage stilling til deres respektive organisationsresultater gennem afstemninger. Afstemningsresultaterne må tidligst offentliggøres den 4. juni. Forhandlingsfællesskabets bestyrelse tager den 6. juni endelig stilling til, hvorvidt resultatet af forhandlingerne om fornyelse af aftaler og overenskomster er godkendt.

Nu aftale på hele det offentlige område (28. april)

“1-2-3 aftaler kom på plads for Danmarks største akademikerforening Ingeniørforeningen, IDAs medlemmer i usædvanlig rækkefølge med vores største gruppe på 7000 statsansatte til sidst. Det samlede billede er jeg vældig godt tilfreds med”, siger Carsten Eckhart Thomsen, som har været IDAs chefforhandler i overenskomstforhandlingerne.

Der er nu landet forlig på både det regionale, kommunale og statslige område. Forligene skal nu til afstemning i de enkelte organisationer, før den varslede storkonflikt endeligt er afværget. Bliver der stemt nej, starter konflikten på femtedagen efterfølgende uden yderligere varsel.

Nu også landet et forlig på det regionale område (28. april)

Der er nu også landet en samlet aftale for regionerne, der sikrer de hovedkrav, IDA er gået ind i forhandlingerne med.

“Vi har nu sikret vores medlemmer betalt spisepause, en sikring for at lønnen følger det private arbejdsmarked og en lønstigning på over 8 procent. Efter min mening vil det samlet betyde, at teknologiens kernetropper, såsom ingeniører, IT-professionelle og naturvidenskabelige kandidater," siger Carsten Eckhart Thomsen, formand for IDA Offentlig.

Der er indgået forlig på det kommunale område (27. april)

Efter endnu en omgang maratonforhandlinger er der fredag morgen indgået forlig på det kommunale område.

"De aftalte overenskomster indeholder på Akademikernes område blandt andet en overenskomstmæssig sikring af spisepausen, fjernelse af privatlønsværnet og en lønudvikling svarende til det private område. Der er samtidig opnået enighed om lærernes arbejdstid mellem lærerne og KL, og dermed er alle fagbevægelsens hovedkrav blevet opfyldt i forhandlingerne," lyder det i en pressemeddelelse fra Akademikerne.

Forligstekten offentliggøres, når vi får lov til dette af forligsmanden.

Efter weekendens intense forhandlinger (23. april)

Det blev i modsætning til forventningerne alligevel en tidlig afslutning i Forligsinstitutionen søndag aften efter nogle intense forhandlingsdage. De statslige forhandlinger bliver genoptaget mandag eftermiddag, mens de regionale og kommunale forhandlinger først skal igang igen tirsdag.

Forligmanden udskyder konflikten igen (18. april)

Efter tirsdagens maratonforhandlinger har forligmanden for anden gang udsat den varslede storkonflikt med 14 dage. Det betyder, at konflikten for nu er sat på hold, og IDA håber forsat på, at parterne kan finde en løsning.

Parterne på både det statslige, kommunale og regionale område skal dog allerede mødes fredag. Hvis de efter to ugers forhandling i forligsinstitutionen stadig er så langt fra hinanden, at de ikke har udsigt til at blive enige, vil en strejke blive iværksat 6. maj og en lockout 12. maj. kan en konflikt iværksættes på femte dagen efter forhandlingernes sammenbrud.

Forligsmanden har nu ikke flere muligheder for at udsætte forhandlingerne. Omvendt kan hun til hver en tid melde sammenbrud i forhandlingerne. Sker det, vil en samlet konflikt (altså strejke og lockout samtidig) iværksættes på femtedagen efter forhandlingernes sammenbrud.

Stadig ingen aftale (16. april)

Efter lange forhandlinger i Forligsinstitutionen her i weekenden måtte parterne endnu engang skilles uden aftale. Forhandlingerne fortsætter i Forligsinstitutionen i dag kl. 10 på det regionale område og kl. 17 på det statslige område. Både det statslige, kommunale og regionale område mødes i morgen d. 17.4

Der er nu også indkaldt til møde på det statslige område (11. april)

Forligsmanden har nu også indkaldt til møde på det statslige område på lørdag.

Der er indkaldt til nye møder i Forligsinstitutionen (9. april)

Forligsmanden har indkaldt til møde på det kommunale område på onsdag og til møde på det regionale område på torsdag.

Der er pt. ikke indkaldt til nye møder i Forligsinstitutionen (d. 4. april)

Efter lange og intense forhandlinger i Forligsinstitutionen har Forligsmanden pt. ikke indkaldt til nye møder i Forligsinstitutionen på hhv. det statslige, kommunale og regionale område.

Forligsmanden udsætter strejke og lockout (28. marts)

Den varslede strejke 4. april og den efterfølgende lockout 10. april er udsat i 14 dage. Det melder Forligsinstitution efter dagens møde 28. marts.

Med forligsmandens udsættelse på 14 dage er storkonflikten pt. sat på hold, og IDA håber forsat på, at parterne kan finde en løsning.

Hvis parterne er så langt fra hinanden i løbet af de to uger, hvor de skal forhandle med forligsmanden som mægler, at de ikke har udsigt til at blive enige, kan en konflikt iværksættes fem dage efter forhandlingernes sammenbrud.

Forligsmanden kan vælge at udsætte en konflikt i to gange 14 dage, før alle muligheder for et forlig er udtømte.

Der forhandles forsat i Forligsinstitutionen (22. marts)

Forligsmanden har til opgave at forsøge at hindre, at der opstår strejke eller lockout, der skyldes, at overenskomstpartnerne er uenige om vilkår for fornyelse af overenskomsterne. Forligsmanden har mulighed for at udsætte en strejke 2 x 14 dage, hvis forligsmanden benytter sig af denne mulighed, vil det betyde, at strejken ikke træder i kraft d. 4. april men først senere.

Varsel om lockout på det kommunale og regionale område (12. marts)

KL og Danske regioner har varslet omfattende lockout, som træder i kraft d. 10.4.

Varsel om lockout på det statslige område (9. marts)

Finansministeriet har varslet omfattende lockout, som træder i kraft d. 10.4

Varsel om lockout fra d. 10. april (7. marts)

Innovationsminister Sophie Løhde har varslet en omfattende lockout fra d. 10. april. Lockouten vil ramme 120.000 af de godt 180.000 statsansatte. Herefter fulgte KL med at varsle lockout for omkring 250.000 kommunalt ansatte og Regionerne har ligeledes varslet lockout for 70.000 ansatte.

Varsel om strejke på det offentlige område fra d. 4. april

Akademikernes bestyrelse, hvor IDA er repræsenteret har besluttet, at Akademikerne skal varsle strejke på det offentlige område. IDA har givet alle TR'er og medlemmer på de berørte steder besked herom.
Årsagen til at varsle strejke er, at IDA ligesom alle de andre offentlige organisationer er klar til konflikt på kravet om lønforbedringer, der matcher udviklingen i den private sektor.

Forligsinstitutionen.
Forligsinstitutionen er orienteret om, at der er varslet konflikt. Forligsmanden har derfor inviteret overenskomstpartnerne til møde i Forligsinstitutionen. Forligsmanden har til opgave at forsøge at hindre, at der opstår strejke eller lockout, der skyldes, at overenskomstpartnerne er uenige om vilkår for fornyelse af overenskomsterne. Forligsmanden har mulighed for at udsætte en strejke 2 x 14 dage, hvis forligsmanden benytter sig af denne mulighed, vil det betyde, at strejken ikke træder i kraft d. 4. april men først senere.
 

Sammenbrud på det regionale område (d. 27. februar)

Forhandlingerne på det regionale område er ligeledes brudt sammen som forventet grundet at forhandlingerne også er brudt sammen på det statslige og kommunale område.

Sammenbrud på det kommunale område (d. 26. februar)

Forhandlingerne på det kommunale område mellem KL og Forhandlingsfællesskabet (IDA er en del af FF) er brudt sammen mandag aften. Det var desværre forventeligt grundet sammenbruddet på det statslige område. Den centrale årsag til sammenbruddet er ligesom på det statslige område den økonomiske ramme, som skal sikre medlemmerne reallønsfremgang.

På torsdag er overenskomstparterne indkaldt til et orienterende møde hos forligsmanden. De næste par dage bliver afgørende for, hvad der kommer til at ske, og vi håber selvfølgelig, at parterne kan finde hinanden. Det er ikke for sent for de offentlige arbejdsgivere at komme med et rimeligt udspil. Men der er nu en overhængende risiko for, at IDA ender i en konflikt sammen med de andre akademikerorganisationer og en række andre fagforund. Vi vil gerne understrege, at det ikke er et scenarie, vi ønsker, men hvis fagforbundene - herunder IDA - ender med at varsle konflikt, sker det senest i starten af marts, fordi de gældende overenskomster udløber 1. april.

Sammenbrud på det statslige område (23. februar)

De igangværende overenskomstforhandlinger har langt fra været gnidningsfrie. Nu er der reelt sammenbrud i forhandlingerne, og vi vil gerne understrege, at vi i IDA ikke ønsker konflikt.

Forklaring på sammenbruddet er helt kort, at lønnen ikke er god nok – vi vil have del i opsvinget. Rammen for løn for alle jer offentligt ansatte, som Finansministeriet har spillet ud med, sikrer ikke reallønnen. Desuden har vi heller ikke fået nogen betryggende afklaring på sikring af spisepausen for de offentligt ansatte.

Ender det i en konflikt, som fører til en strejke og måske en lock-out, kan det omfatte ansatte inden for samtlige faggrupper i det offentlige. Vi har i samlet AC-regi aftalt at udtage godt 10 procent af vores medlemmer til strejke.

Hvilke arbejdspladser, der konkret bliver omfattet, koordinerer vi på tværs af forbund, så det har størst effekt over for arbejdsgiverne, men så ingen borgere kommer i fare eller bliver alvorligt syge.

Den videre proces er nu, at der vil blive forhandlet frem mod udgangen af denne måned, hvor et eventuelt konfliktvarsel skal udsendes.

Vores håb er selvfølgelig, at parterne stadig kan mødes og finde en fælles aftale, vi alle kan være tilfredse med.

Forhandlingerne på det statslige område er forsat i gang (d. 21. februar)

På det statslige område mødtes vi i lørdags til de afsluttende forhandlinger og vi forhandler stadig. Der kan som tidligere skrevet ikke refereres direkte fra forhandlingerne, men de store knaster, som beskrevet i medierne, er bl.a. den økonomiske ramme, reguleringsordningen og eksplicitering af den betalte spisepause og derudover er der forsat mange andre krav i spil. Vi kan derfor heller ikke sige, om det ender med forlig eller konflikt.

Vi har derfor også sideløbende med forhandlingerne forberedt os på en evt. konflikt og gør os klar til at kunne afsende strejkevarsel, hvis det ikke lykkes at blive enige. Se hvordan du er stillet ved en evt. konflikt

Forhandlingerne på det kommunale og regionale område afventer pt. det statslige område.

Weekendens forhandlinger

Overenskomstparterne på det statslige område mødes igen til de afsluttende forhandlinger her i weekenden og samtidig mødes KL og Forhandlingsfællesskabet til de afsluttende forhandlinger på det kommunale område. Der kan ikke refereres fra selve forhandlingerne, da forhandlingerne er fortrolige og man må også konstatere, at vi er midt i et usædvanligt forhandlingsforløb, hvor tingene ændrer sig meget hurtigt. De store knaster er forsat den økonomiske ramme, reguleringsordning, den betalte spisepause og lærernes arbejdstid. Hvis der bliver indgået forlig vil de efterfølgende være at finde på IDAs hjemmeside.

De statslige forhandlinger trækker ud 

De statslige forhandlinger trækker ud. Det ligger klart efter, at parterne startede de afsluttende forhandlinger d. 8. februar. Der kan ikke refereres direkte fra forhandlingerne, men der er forsat mange temaer og krav på bordet. Det ser derfor umiddelbart svært ud. Der er mange brikker der skal falde på plads. De store knaster er bl.a. den økonomiske ramme, reguleringsordningen og eksplicitering af den betalte spisepause. Se kravene.

De afsluttende forhandlinger på det statslige område er indledt

IDA har sammen med de andre organisationer indledt de afsluttende forhandlinger på det statslige område i dag d. 8. februar.

Forhandlingerne forventes afsluttet

Selvom forhandlingerne er kommet sent i gang er planen forsat, at den afsluttende forhandling på det statslige område indledes 8. februar, på det kommunale område 15. februar og på det regionale område d. 26. februar.

Så er vi i gang med forhandlingerne

Efter kravene til OK18 er blevet udvekslet i december, har forhandlingerne stået stille, fordi organisationerne besluttede at stå sammen om ”musketer-eden”, hvor det var aftalt, at lade lærernes område forhandle først. Musketer-eden blev indgået for at understøtte den danske model. Lærerne har nu meddelt, at forhandlingerne er i god gænge.

Organisationerne, herunder IDA har derfor skudt forhandlingerne i gang, og der er i den kommende periode en intensiv række af forhandlingsmøder.

Knaster i OK18 forhandlingerne

Det ser ud til at blive særdeles svære forhandlinger, der er i vente grundet de store knaster. OK18-knasterne er den økonomiske ramme, reguleringsordningen, den betalte frokost og lærernes forhandlinger.

Udveksling af krav

Den 12. december blev der udvekslet krav med hhv. kommunerne (KL) og regionerne (RTLN) og den 15. december med Staten.

Finansministeriet oplyser, at ved OK18 arbejdes der for at sikre et økonomisk ansvarligt overenskomstresultat, og at dette blandt andet skal ske ved, at løngabet mellem den private og offentlige sektor bliver lukket. Endvidere stiller Finansministeriet krav om, at flere ansatte i staten selv får mulighed for at forhandle løn, og at en større andel af lønmidlerne bliver lagt ud til lokal forhandling på den enkelte arbejdsplads. Derudover har Finansministeriet stillet krav, der specifikt vedrører akademikerne såsom omlægning af rådighedsordningerne, samt at uddannelser på bachelorniveau aflønnes efter samme trinforløb.

KL vil ligeledes ved OK18 arbejde for at sikre et økonomisk ansvarligt overenskomstresultat kombineret med stigende krav og forventninger til den kommunale service. KL fremsætter blandt andet krav om ændringer i rammeaftalen om seniorer og målretning af lønmidlerne til områder med rekrutteringsudfordringer. KL stiller endvidere krav, der specifikt vedrører akademikerne, såsom at centralt fastsatte procedureregler forenkles, regler om årlige forhandlinger bortfalder samt forsøgsordninger med såvel individuel forhandlingsret og plustid gøres permanente.

RLTN vil at overenskomsterne fornys på et samfundsøkonomisk forsvarligt niveau. Derudover stiller RLTN blandt andet krav om tilpasning af senioraftalen til den højere folkepensionsalder. RLTN stiller endvidere krav, der specifikt vedrører akademikerne, såsom at forsøgsordninger med såvel plustid som individuel forhandlingsret gøres permanente.

Følg IDAs OK18 forhandlinger og se kravene

IDA har en OK18 hjemmeside, hvor I kan se kravene, følge forhandlingerne samt finde andet relevant OK18-materiale. Hjemmesiden opdateres løbende.