OK18 status

Udveksling af krav

Den 12. december blev der udvekslet krav med hhv. kommunerne (KL) og regionerne (RTLN) og den 15. december med Staten.

Finansministeriet oplyser, at ved OK18 arbejdes der for at sikre et økonomisk ansvarligt overenskomstresultat, og at dette blandt andet skal ske ved, at løngabet mellem den private og offentlige sektor bliver lukket. Endvidere stiller Finansministeriet krav om, at flere ansatte i staten selv får mulighed for at forhandle løn, og at en større andel af lønmidlerne bliver lagt ud til lokal forhandling på den enkelte arbejdsplads. Derudover har Finansministeriet stillet krav, der specifikt vedrører akademikerne såsom omlægning af rådighedsordningerne, samt at uddannelser på bachelorniveau aflønnes efter samme trinforløb.

KL vil ligeledes ved OK18 arbejde for at sikre et økonomisk ansvarligt overenskomstresultat kombineret med stigende krav og forventninger til den kommunale service. KL fremsætter blandt andet krav om ændringer i rammeaftalen om seniorer og målretning af lønmidlerne til områder med rekrutteringsudfordringer. KL stiller endvidere krav, der specifikt vedrører akademikerne, såsom at centralt fastsatte procedureregler forenkles, regler om årlige forhandlinger bortfalder samt forsøgsordninger med såvel individuel forhandlingsret og plustid gøres permanente.

RLTN vil at overenskomsterne fornys på et samfundsøkonomisk forsvarligt niveau. Derudover stiller RLTN blandt andet krav om tilpasning af senioraftalen til den højere folkepensionsalder. RLTN stiller endvidere krav, der specifikt vedrører akademikerne, såsom at forsøgsordninger med såvel plustid som individuel forhandlingsret gøres permanente. 

Udfoldelse af OK18 krav

Efter kravene er blevet udvekslet, er der afholdt de første politiske møder. Det skete lige før jul med minister for offentlig innovation Sophie Løhde og med KL, mens mødet med Regionerne blev afholdt først i det nye år. På disse møder blev parternes krav udfoldet. 

Status på OK18 forhandlingerne 

Det er imellem de faglige organisationer aftalt, at selve forhandlingerne afventer, at der påbegyndes realitetsforhandlinger med lærerne om deres arbejdstid. Det betyder, at tidsplanen for forhandlingerne er skubbet, hvor længe vides ikke på nuværende tidspunkt.

Knaster i OK18 forhandlingerne

Det ser ud til at blive særdeles svære forhandlinger, der er i vente grundet de store knaster. OK18-knasterne er den økonomiske ramme, reguleringsordningen, den betalte frokost og lærernes forhandlinger. 

Følg IDAs OK18 forhandlinger og se kravene

IDA har en OK18 hjemmeside, hvor I kan se kravene, følge forhandlingerne samt finde andet relevant OK18-materiale. Hjemmesiden opdateres løbende.