Q&A: Konfliktlån

Vi håber det ikke, men skulle en konflikt blive realitet, IDA tilbyder sammen med de øvrige akademiske fagorganisationer et konfliktlån, du kompenseres for via efterfølgende kontingentnedsættelse.

Hos IDA arbejder vi for et tilfredsstillende resultat for vores medlemmer under overenskomstforhandlingerne. Vi håber selvfølgelig ikke på konflikt, men IDA har sammen med de øvrige AC-organisationer i den seneste tid forberedt os på, at konflikt er en mulighed.

Her har vi skelet til Lærerforeningen, der i 2013 indførte en lånemodel for at få deres konfliktfond til at strække længere, da arbejdsgiverne lockoutede lærerne. Det kan vise sig at have stor betydning for forhandlingsresultatet, at en konflikt vil kunne løbe mere end ca. dobbelt så lang tid ved en lånemodel. Desuden vil det efterfølgende være mindre omkostningsfuldt at genopbygge konfliktfonden til fremtidige forhandlinger.

Sådan fungerer konfliktlån

Som konfliktramt får du ikke løn af din arbejdsgiver, så længe konflikten varer. I stedet får du en kompensation i form af et nedsat medlemskontingent i den efterfølgende periode.

For at sikre din likviditet under en eventuel konflikt får du mulighed for at låne et beløb, der svarer til din tabte nettoløn inkl. pension. Det er IDAs opsparede konfliktmidler, du låner fra, men vi har valgt at samarbejde med Lån & Spar Bank om det administrative. Lånet afdrages som udgangspunkt i samme periode, som kontingentnedsættelsen løber.

Målet med den model er, at du bliver fuldt kompenseret for den løn, du ikke får udbetalt under en konflikt.Enkelte medlemmer kan komme i en situation, hvor de ikke som andre medlemmer får gavn af kontingentnedsættelsen fx i forbindelse med pension, længerevarende arbejdsløshed eller lignende. Du kan i en sådan situation søge IDA om kompensation.

Læs mere i vores Q&A

Du kan finde svar på det meste i vores Q&A om konfliktlånet nederst på siden her.

Herunder kan du ud fra din månedsløn (bruttoløn inklusive faste tillæg, men eksklusiv pension) udregne, hvor meget, du er berettiget til at låne. 

Nedenfor kan du finde svar på meget om lånemodellen, men du er altid velkommen til at sende os yderligere spørgsmål til ok18@ida.dk. Du kan følge IDAs OK18-forhandlinger på vores hjemmeside.

Lån & Spar har også selv samlet en side med spørgsmål og svar.

Q&A:

 • Hvad er fordelen ved et konfliktlån?

  Medlemmerne, der optager et konfliktlån stilles lige så godt, som hvis beløbet var blev udbetalt som kompensation for løn, da de parallelt med at de afdraget lånet får en kontingentnedsættelse.

  Lånemodellen er billigere i forhold til at genopbygge konfliktmidlerne til fremtidige forhandlinger - både for dem, som bliver udtaget til konflikt og dem, der ikke bliver udtaget til konflikt. Rent teknisk fungerer lånemodellen ligesom konfliktunderstøttelse ved at pengene trækkes fra konfliktfonden. Men ved lånemodellen vil beløbet typisk svare til medlemmernes nettoløn, da der ikke skal betales skat af et lån. Dvs. der trækkes et betydeligt mindre beløb fra konfliktfonden, og derfor skal der også samlet set betales mindre tilbage til fonden og dermed mindre pr. enkelt medlem.

  Desuden vil lånemodellen få konfliktfonden til at holde længere, og dermed ruster den IDA til at kunne udstå en længere konflikt. Det kan vise sig at have stor betydning for forhandlingsresultatet, at en konflikt vil kunne løbe mere end ca. dobbelt så lang tid ved en lånemodel. Desuden vil det efterfølgende være mindre omkostningsfuldt at genopbygge konfliktmidlerne til fremtidige forhandlinger.

 • Stiller et konfliktlån alle lige?

  I samarbejde med Akademikernes (AC) har vi bestræbt os på at udvikle en model, der stiller alle så lige som muligt.

  Alle IDA medlemmer omfattet af medlemskategori 2 (ansatte) kommer til at bidrage ligeligt til konflikten. For de medlemmer, der bliver udtaget til konflikt enten som strejke eller lockout, vil der være mulighed for at optage et lån. De vil efterfølgende parallelt med at de afdrager lånet få en kontingentnedsættelse.

  Såfremt du går på pension, inden du er færdig med at afvikle dit konfliktlån, vil du ikke blive stillet økonomisk ringere end de øvrige konfliktramte medlemmer. IDA vil i givet fald finde en løsning sammen med dig.

 • Hvad kommer en eventuel konflikt helt præcis til at koste mig?

  Da vi endnu ikke kender omfanget og varigheden af konflikten, er det ikke muligt at givet et klart svar herpå. Vi opdaterer siden her, så snart vi ved mere.

 • Hvad sker der med feriepenge, pension, optjening af anciennitet, skattefradrag og ATP?

  Så længe du er i strejke eller i lockout, indbetaler din arbejdsgiver ikke til din pension. Normalt vil det have indflydelse på størrelsen af dine forsikringsdækninger, da disse blandt andet fastsættes på baggrund af størrelsen af det indbetalte bidrag. Mindre indbetaling betyder altså normalt også mindre dækninger og lidt mindre opsparing. Yderligere information vedrørende pension kan findes under punktet "Hvad med min pensionsdækning?"

  Når du er i konflikt – altså i strejke eller er i lockout – og dermed midlertidigt ikke er ansat, optjener du ikke ret til ferie med løn (feriepenge). 

  Du optjener heller ikke anciennitet, betaler ind til ATP, og du skal selv ændre din forskudsregistrering hos SKAT, da din samlede indkomst uundgåeligt vil blive påvirket.

 • Er man bundet til IDA efter konflikten?

  Nej, du er ikke bundet til IDA, efter konflikten er afsluttet. Men hvis du optager konfliktlån og efterfølgende melder dig ud af IDA, skal du tilbagebetale lånet ved udmeldelse. Dermed får du ikke fordel af kontingentnedsættelse efter, du har meldt dig ud. Omvendt er det med til at sikre, at dem som konkret har fået støtte fra IDA i forbindelse med konflikten, bidrager til at genopbygge konfliktfonden ved tilbagebetaling af deres lån.

 • Hvor låner jeg pengene?

  AC har på vegne af IDA og de øvrige medlemsorganisationer indgået en aftale med Lån & Spar Bank om, at de tager sig af den administrative del af lånebehandlingen. En aftale om lån indgås altså mellem medlemmet og Lån & Spar Bank. Det er Lån & Spar Bank, der modtager låneønsket, etablerer og udbetaler lån.

 • Hvor meget kan jeg låne?

  Du vil kunne låne et beløb, der cirka svarer til din nettoløn – men også mindre, såfremt du hellere ønsker det. Nedenfor fremgår det hvor meget du kan låne pr. dag/måned beregnet ud fra din månedlige bruttoindkomst ekskl. pension. Bemærk at der automatisk tillægges 17,1% i pension ved beregningen.

  Løn incl. faste tillæg, men ekskl. pension
  (Brutto)

   

  Niveau

   

  Kontingent-
  nedsættelse
  (Netto)

  Lånetilbud pr kalenderdag
  (Netto)

  Lånetilbud pr. måned
  (Netto)

  Op til

  19.999

  1

  17.001

  417

  12.510

  20.000

  26.999

  2

  22.445

  550

  16.500

  27.000

  33.999

  3

  28.497

  698

  20.940

  34.000

  38.999

  4

  33.424

  819

  24.570

  39.000

  57.999

  5

  38.122

  934

  28.020

  58.000

  66.999

  6

  43.881

  1.076

  32.280

  67.000

  73.999

  7

  49.498

  1.213

  36.390

  74.000

  81.999

  8

  54.764

  1.342

  40.260

  82.000

  93.999

  9

  61.785

  1.514

  45.420

  94.000

  Og derover

  10

  66.981

  1.642

  49.260

 • Kontakter banken mig automatisk, hvis jeg ønsker at optage konfliktlånet?

  Nej. Du skal selv aktivt søge lånet, men hvis det bliver aktuelt at søge, hører du fra os.  

 • Hvad skal jeg helt konkret gøre for at optage konfliktlånet?

  På mit.IDA.dk skal du melde dig konfliktramt, således at du kan modtage din økonomiske støtte (kontingentnedsættelsen). Her kan du også tilkendegive, om du er interesseret i at optage et konfliktlån.

  Meld dig konfliktramt

  Du vil blive kontaktet af IDA, når muligheden for at ansøge om konfliktlån åbner.

 • Er jeg tvunget til at låne, hvis jeg bliver udtaget til konflikt?

  Det er op til dig selv, om du vil benytte dig af lånemuligheden. Hvis du er udtaget til konflikt og fravælger et lån, vil du stadig få nedsat dit kontingent efterfølgende.

 • Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke ønsker at optage konfliktlånet?

  Der vil blive oprettet et sted på mitIDA.dk, hvor du skal registrere dig som konfliktramt, således at du kan modtage din økonomiske støtte (kontingentnedsættelsen), og hvor du samtidig tilkendegiver, at du ikke er interesseret i at optage et konfliktlån.

  Du vil ikke skulle foretage dig yderligere, og vil heller ikke modtage noget konfliktlån, idet det kræver en aktiv låneansøgning hos Lån & Spar Bank.

 • Kan jeg låne mindre/større beløb alt efter mit behov?

  Du vil kunne låne et beløb, der cirka svarer til din nettoløn – men også mindre, såfremt du hellere ønsker det. Nedenfor fremgår det hvor meget du kan låne pr. dag/måned beregnet ud fra din månedlige bruttoindkomst ekskl. pension. Bemærk at der automatisk tillægges 17,1% i pension ved beregningen.

  Løn incl. faste tillæg, men ekskl. pension
  (Brutto)

   

  Niveau

   

  Kontingent-
  nedsættelse
  (Netto)

  Lånetilbud pr kalenderdag
  (Netto)

  Lånetilbud pr. måned
  (Netto)

  Op til

  19.999

  1

  17.001

  417

  12.510

  20.000

  26.999

  2

  22.445

  550

  16.500

  27.000

  33.999

  3

  28.497

  698

  20.940

  34.000

  38.999

  4

  33.424

  819

  24.570

  39.000

  57.999

  5

  38.122

  934

  28.020

  58.000

  66.999

  6

  43.881

  1.076

  32.280

  67.000

  73.999

  7

  49.498

  1.213

  36.390

  74.000

  81.999

  8

  54.764

  1.342

  40.260

  82.000

  93.999

  9

  61.785

  1.514

  45.420

  94.000

  Og derover

  10

  66.981

  1.642

  49.260

 • Hvad er renten?

  Renten er variabel og vil følge ’referencerenten’, som har været 0% de seneste år. I tilfælde af rentestigning, vil IDA finde en løsning på hvorledes medlemmet kan kompenseres herfor.

 • Hvad sker der, hvis jeg optager et lån og efterfølgende melder mig ud af IDA?

  Så skal du tilbagebetale lånet ved udmeldelse.

 • Hvordan er jeg stillet, hvis jeg bliver udtaget til konflikt og ikke optager lån men fx bruger af egen opsparing i stedet?

  Du er stillet på samme måde som de medlemmer, der vælger at optage konfliktlån. Det betyder, at hvis du bruger din egen opsparing i stedet for et konfliktlån, vil du stadig efterfølgende få nedsat dit kontingent.

 • Hvornår og hvordan bliver konfliktlånet udbetalt?

  Udbetaling af konfliktlån forventes at ligge så tæt på en lønudbetaling, som muligt – dog sidste hverdag i måneden.

  Konfliktlån udbetales direkte til din NEM konto. Der er derfor vigtigt, at du sikrer dig, at valget af din NEM konto er korrekt.

 • Hvor lang tid har jeg til at afdrage?

  Afdragsperioden udbydes til 3 år, men fastlægges ført endeligt efter afslutning af konflikten, idet den afhænger af konfliktens varighed og lånets størrelse.

 • Skal jeg også betale konfliktlånet tilbage, hvis jeg mister mit job, bliver syg eller går på pension?

  I blandt andet disse særlige situationer, har du mulighed for at ansøge Ansattes Råd om dispensation i forhold til, at du ikke stilles dårligere end hvis du havde modtaget økonomisk støtte.

  Såfremt du går på pension, inden du er færdig med at afvikle dit konfliktlån, vil du ikke blive stillet økonomisk ringere end de øvrige konfliktramte medlemmer. IDA vil i givet fald finde en løsning sammen med dig.

 • Hvor længe kan IDA være i konflikt?

  Af forhandlingstekniske grunde kan vi ikke oplyse præcis hvor lang tid, vi økonomisk kan holde til at være i konflikt. Desuden afhænger det af konfliktens omfang og varighed.

 • Hvordan er jeg stillet under en konflikt, hvis jeg har en lønsikring gennem IDA eller AKA?

  Man er ikke dækket af den lønsikring, som kan tegnes gennem IDA Forsikring.

  Har du en lønsikring gennem Akademikernes A-kasse (AKA), skal spørgsmål rettes direkte dertil. 

 • Kan jeg tage konfliktlån, hvis jeg ikke har dansk adresse?

  Da et konfliktlån er et lån, som IDA indestår for, vil din udenlandske adresse ikke være noget problem.

  Men vær opmærksom på, at du skal have en NemID for at ansøge om lånet og en NEM-konto for at få lånet udbetalt.

 • Hvor lang tid skal jeg have været medlem for at være berettiget til konfliktlån?

  Hvis du omfattes af en konflikt, vil du ikke modtage løn i den periode, hvor du ikke er på arbejde. Du vil i stedet modtage økonomisk støtte fra IDA, hvis du opfylder følgende betingelser:

  • Er meldt ind i IDA, i medlemskategori 2 (ansatte), som betalende medlem – vær OBS på evt. karenperiode – se nedenfor,
  • At du er ansat på en akademisk overenskomst som IDA er part i, og
  • At din arbejdsplads er udpeget til konflikt

  Hvis du først er blevet omfattet af medlemskategori 2 (ansatte) efter 28. marts 2018 kl. 16.00, vil du først være berettiget til økonomisk støtte efter udløbet af en karantæneperiode på løbende måned plus 2 måneder.

  1. Eksempel: Du bliver omfattet af medlemskategori 2 (ansatte) den 29. marts. Du er herefter berettiget til økonomisk støtte fra den 1. juni.
  2. Eksempel: Du bliver omfattet af medlemskategori 2 (ansatte) den 28. marts kl. 15.00. Du er herefter berettiget til økonomisk støtte fra den 1. april.

  Hvis du efter den 28. marts 2018 kl. 16 har været registreret som ”ledig”, men opnår ansættelse inden konflikten starter, og dermed ændrer din registrering til ”ansat”, vil du være berettiget til konfliktlån, også selvom ændringen først sker efter den 28. marts.

 • Hvad med min pensionsdækning?

  IDA har aftalt med DIP og ISP, at dine forsikringsdækninger bliver holdt nogenlunde på samme niveau som før, ved at du, i stedet for indbetaling via din arbejdsgiver, ”betaler” for dine forsikringsdækninger ved at bruge en smule af den opsparing (depotet), der ellers danner grundlag for din opsparing til pensionisttilværelsen. På den måde undgår du at skulle betale selv lige nu og her.

  På DIP’s hjemmeside er der samlet en række gode informationer om, hvad konflikt betyder for dig, og hvordan DIP vil sikre, at dine forsikringsdækninger bliver holdt på cirka samme niveau.

  ISPs hjemmeside er der samlet en række gode informationer om, hvad konflikt betyder for dig, og hvordan ISP vil sikre, at dine forsikringsdækninger bliver holdt på cirka samme niveau.

  Når vi beregner din kontingent nedsættelse og det tilbudte lån, medregner vi imidlertid pensionsbidrag, så du får kompensation for det mistede pensionsbidrag. Så kan du selv vælge, om du vil beholde pengene (efter skat), indbetale et engangsbeløb på pensionsordningen eller spørge din arbejdsgiver efter konflikten, om de vil betale det manglende pensionsbidrag mod fradrag i din løn.

 • Har konfliktlånet betydning for om jeg kan optage andre lån?

  IDA stiller sikkerhed for dit konfliktlån. Men om lånet kan blokere for andre private lån, er et meget konkret og individuelt privatøkonomisk spørgsmål. Hvis du står i en situation, hvor du skal låne, og din bank har brug for yderligere oplysninger om konfliktlånet og tilbagebetalingen, er din bank velkommen til at kontakte IDA.

 • Hvilken aftale er der indgået med Lån og Spar?

  IDA og en række andre AC-organisationer har indgået et samarbejde med Lån & Spar omkring udbetaling af konfliktlån.

  Du behøver ikke være kunde i Lån & Spar i forvejen, og du skal ikke kreditvurderes, da IDA stiller sikkerhed for lånet. 

  Bemærk at du skal give samtykke til, at IDA må videregive oplysninger/data til Lån & Spar Bank.

  Du har ingen omkostninger ved at etablere lånet, som du ansøger om på Lån & Spar’s hjemmeside. IDA vil informere dig, når det er muligt at optage lånet.

  Renten på lånet er variabel og vil følge ’referencerenten’, som siden 2012 har været 0%. 

  Lånebeløbet skal tilbagebetales over mindst 3 år, men hvis du ønsker det, kan du selvfølgelig betale ekstraordinære afdrag eller indfri hele lånet tidligere. Den præcise tilbagebetalingstid fastlægges først, når konflikten er afsluttet. 

  Lånet skal endvidere indfries, hvis du melder dig ud af IDA, inden hele lånet er tilbagebetalt.

  Lånebeløbets størrelse afhænger dels af konfliktens længde dels af din indkomst. Det bliver muligt at vælge mellem forskellige lånebeløb.

  Når lånet er etableret, vil du hvert kvartal blive opkrævet en ydelse af IDA i forbindelse med den ordinære kontingentopkrævning og samtidige kontingentnedsættelse.

  Hvis du ikke er kunde i Lån & Spar i forvejen, ophører dit kundeforhold i banken automatisk, når lånet er tilbagebetalt.

  Læs mere på Lån & Spars hjemmeside

 • Hvilke løndele bliver kompenseret under konflikten?

  Blandt AC’s medlemsorganisationer er der enighed om en model, hvor det enkelte medlem indmelder sin bruttoløn og faste tillæg til egen organisation (IDA). Dertil lægges et standard pensionsbidrag for alle konfliktramte medlemmer på 17,1%.

  På baggrund heraf beregnes kontingentnedsættelsen samt størrelsen på et muligt konfliktlån.

  Ved beregning af kontingentnedsættelsen er forudsat et arbejdsmarkedsbidrag på 8% og en kommuneskat på 25,35%, hvilket sammen med bundskat og sundhedsbidrag giver en marginalskat under topskattegrænsen på 37,5% og over topskattegrænsen en marginalskat svarende til maksimale topskatte procent på 52,08%.

  Da der ikke betales kontingent, vil der ikke kunne opnås skattefradrag, og det kompenseres der for ved beregningen. Skatteværdien af normalt kontingentbetaling der udgør 26,35%, reguleres i praksis ved at gange indtægtstabet med 1,36 (1/(1-0,2635)).

  Nedenfor ses en oversigt over kontingentnedsættelse og lånemulighed beregnet ud fra bruttoløn incl. fast tillæg, men ekskl. pension, der allerede er indlagt i udregningerne med 17,1%. Beregningerne er baseret på en konflikt af præcis en måneds varighed samt tilhørende maksimalt lånebeløb.

  Løn incl. faste tillæg, men ekskl. pension
  (Brutto)

   

  Niveau

   

  Kontingent-
  nedsættelse
  (Netto)

  Lånetilbud pr kalenderdag
  (Netto)

  Lånetilbud pr. måned
  (Netto)

  Op til

  19.999

  1

  17.001

  417

  12.510

  20.000

  26.999

  2

  22.445

  550

  16.500

  27.000

  33.999

  3

  28.497

  698

  20.940

  34.000

  38.999

  4

  33.424

  819

  24.570

  39.000

  57.999

  5

  38.122

  934

  28.020

  58.000

  66.999

  6

  43.881

  1.076

  32.280

  67.000

  73.999

  7

  49.498

  1.213

  36.390

  74.000

  81.999

  8

  54.764

  1.342

  40.260

  82.000

  93.999

  9

  61.785

  1.514

  45.420

  94.000

  Og derover

  10

  66.981

  1.642

  49.260

 • Hvem er berettiget til kontingentnedsættelse og konfliktlån?

  Alle konfliktramte medlemmer i IDA er berettiget til kontingentnedsættelse og gives samtidig muligheden for at optage et konfliktlån.

  Prøvemedlemmer, studiemedlemmer, pensionister og selvstændige medlemmer er dog ikke berettiget til støtte under konflikten.

  Såfremt du i restance, eller for nylig har været det, gælder der særlige regler.

  Kontakt da IDA på telefonnummer 33 18 48 48 for at være sikker på, hvordan du er stillet.

 • Får jeg løn under konflikten?

  Bliver du omfattet af en konflikt, kan du hverken få løn eller supplerende dagpenge, så længe konflikten varer. Til gengæld er du som medlem af IDA berettiget til økonomisk støtte, som sikrer dig cirka det samme rådighedsbeløb pr. måned, som du normalt har. Den økonomiske støtte vil have form af et konfliktlån til en forrentning på 0%. 

  IDAs øverste myndighed, repræsentantskabet, har besluttet, at den økonomiske støtte under en konflikt kan have form af et såkaldt konfliktlån, som sikrer dig cirka det samme nettobeløb, som du normalt har til rådighed. Lånet optages gebyrfrit i Lån & Spar. Det kræver ikke kreditvurdering, da IDA stiller sikkerhed for lånet. Renten er variabel og vil følge ’referencerenten’, som siden 2012 har været 0%. Mens lånet betales tilbage, bliver dit medlemskontingent til IDA sat ned.

  Prøvemedlemmer, studiemedlemmer, pensionister og selvstændige medlemmer er ikke berettiget til støtte under konflikten.

  Er du i restance, eller har du været det for nylig, gælder der særlige regler. Kontakt da IDA på telefonnummer 33 18 48 48 for at være sikker på, hvordan du er stillet.

 • Hvornår og hvordan skal jeg betale konfliktlånet tilbage?

  Afdrag på lånet sker i takt med en kontingentnedsættelse. Afdragsperioden udbydes til 3 år, men fastlægges først endeligt efter afslutning af konflikten, idet den afhænger af konfliktens varighed og lånets størrelse.