Konkurs - hvad skal jeg gøre?

Hvis kurator beder dig om at arbejde for boet, er du ikke forpligtet til at gøre dette, før kurator har stillet sikkerhed for, at han kan betale lønnen. Lønmodtagernes Garantifond (LG) dækker ikke krav på løn for arbejde udført hos kurator.

Ved konkurs skal du anmelde dit krav på løn, feriegodtgørelse med videre til LG.

Hvis du ikke er opsagt og fritstillet, når konkursen sker, må du vente på, at kurator siger dig op og fritstiller dig, før du anmelder dit krav. Kurator har 14 dage til at beslutte, om han vil indtræde i dit ansættelsesforhold. Hvis du selv tidligere har hævet dit ansættelsesforhold, fordi arbejdsgiver har misligholdt det, kan du straks anmelde dit krav til Lønmodtagernes Garantifond.

Du skal søge arbejde, mens du er fritstillet. Det skyldes, at du skal begrænse tabet for konkursboet/Lønmodtagernes Garantifond.

Hvis kurator sælger hele eller dele af det konkursramte firma, og du får tilbudt ansættelse i det nye firma, bør du kontakte IDA, fordi der kan være tale om en virksomhedsoverdragelse, og så kan der være tvivl om erstatningen fra Lønmodtagernes Garantifond.

 • Dækning fra Lønmodtagernes Garantifond

  Går virksomheden, du er ansat i, konkurs, skal du udfylde en anmeldelse til Lønmodtagernes Garantifond (LG) digitalt via borger.dk. Forinden du indsender anmeldelsen til LG, bør du lade IDA gennemgå anmeldelsen, så du kan sikre dig, at alt er medtaget.

  Anmeldelse til LG skal ske senest 4 måneder efter, din arbejdsgiver er gået konkurs. Hvis du anmelder senere, kan LG afvise at udbetale dit krav.

  IDA anbefaler, at du kontakter IDA i forbindelse med anmeldelse af dit krav.

 • Hvem kan få - og ikke få - fra LG?

  Stort set alle ansatte medlemmer af IDA kan få udbetalt løn af LG i tilfælde af konkurs.

  Der er dog enkelte undtagelser, som formentlig ikke får dækket løntab. Det drejer sig om særlige stillinger eller roller i forhold til virksomheden:

  • Direktører
  • Bestyrelsesmedlemmer, der samtidig er ansat (dog ikke medarbejdervalgte)
  • Ejer en andel (ofte mere end 5 %) eller du har bestemmende indflydelse
  • Ansatte der samtidig er nærtstående til ejeren/ejerne (fx børn og ægtefælle)

  Selv om du er omfattet af ovenstående personkreds, bør du alligevel anmelde kravet, men det er ikke sikkert, at LG vil dække det.

 • Hvilke krav dækker LG?

  Du kan få dækket dit krav på

  • Løn (også i opsigelsesperioden, dog højest 6 måneder)
  • Feriegodtgørelse
  • Fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2a, dvs. ved ansættelse i mindst 12 og 17 år
  • Provision
  • Værdien af fri bil, fri telefon og fri bolig
  • Gratiale
  • Visse pensionsbidrag
  • Overarbejde, hvis du kan dokumentere et krav fx ved aftale overenskomst eller fast praksis

  Du kan maksimalt få dækket 160.000 kroner efter skat eksklusiv feriegodtgørelse.

  Du kan ikke få dækket dit krav på

  • Positiv flexkonto/afspadsering
  • Udlæg fx befordring, overnatning, telefonregninger og repræsentation (Derfor anbefaler IDA, at du har et kreditkort, hvor arbejdsgiveren hæfter)
  • Bestyrelseshonorar til medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer
  • Krav på løn, som skulle have været udbetalt mere end 6 måneder før konkurs

  IDA kan oplyse dig om LG´s praksis, hvis du har andre krav, som ikke er nævnt her. IDA kan samtidig rådgive om, hvordan sådanne krav kan håndteres.

 • Hvornår udbetaler LG?

  LG udbetaler ca. 8 uger efter, at de har modtaget anmeldelsen. Sagsbehandlingstiden kan dog variere alt efter mængden af konkurser.