Find de aktive i netværk og udvalg

IDA er en medlemsdrevet forening, og de aktive er en meget vigtig del af foreningens ansigt udadtil. Derfor skal man både kunne se og komme i kontakt med alle, der er valgt til et tillidshverv i IDA.

IDAs Hovedbestyrelse har derfor besluttet, at alle, der fremover vælges til et tillidshverv i IDA, optræder på Ida.dk med minimum navn og email. Valgte opfordres dog til at synliggøre flere oplysninger, såsom mobilnummer, stilling, arbejdssted, uddannelse etc. på IDAs hjemmeside. Se hvem der er omfattet.

Aktive i IDA kan selv vælge om de vil være synlige med en privat mailadresse, deres arbejdsmail, eller om de ønsker, at bruge en mail på et særligt domæne for IDAs aktive, XXX@m.ida.dk. Læs mere om mail her.

Offentliggørelse af aktives kontaktoplysninger sker under overholdelse af den nye Persondataforordning. Proceduren for samtykke til synlighed varierer. Læs mere under Samtykkeerklæringer.

IDAs Hovedbestyrelse kan dog dispensere fra kravet om synligt navn og emailadresse, hvis der er tungvejende sikkerhedsmæssige eller personlige hensyn. Læs mere om Dispensation for offentliggørelse af navn og e-mail.

IDAs aktive medlemmer vil dels fremgå af siderne for de enkelte udvalg, dels vil de kunne søges frem her.