Find de aktive i netværk og udvalg

IDA er en medlemsdrevet forening, og de aktive er en meget vigtig del af foreningens ansigt udadtil. Derfor skal man både kunne se og komme i kontakt med alle, der er valgt til et tillidshverv i IDA.

IDAs Hovedbestyrelse har derfor besluttet, at alle, der fremover vælges til et tillidshverv i IDA, optræder på Ida.dk med minimum navn og email. Valgte opfordres dog til at synliggøre flere oplysninger, såsom mobilnummer, stilling, arbejdssted, uddannelse etc. på IDAs hjemmeside.

Aktive i IDA kan selv vælge om de vil være synlige med en privat mailadresse, deres arbejdsmail, eller om de ønsker, at bruge en mail på et særligt domæne for IDAs aktive, XXX@m.ida.dk.

Offentliggørelse af aktives kontaktoplysninger sker under overholdelse af den nye Persondataforordning. Proceduren for samtykke til synlighed varierer. 

IDAs Hovedbestyrelse kan dog dispensere fra kravet om synligt navn og emailadresse, hvis der er tungvejende sikkerhedsmæssige eller personlige hensyn.

IDAs aktive medlemmer vil dels fremgå af siderne for de enkelte udvalg, dels vil de kunne søges frem her.

Læs mere

Overblik

IDAs tilbud til de aktive

Som aktiv har du travlt med at gøre en forskel for dine medlemmer. Vi har samlet en side med informationer, der kan hjælpe dig i dit arbejde som aktiv.

Gå til aktivsiden