Høringssvar vedrørende forslag til Investerings-screeningsloven

Høringssvar til udkast til forslag til lov om screening af visse udenlandske direkte investeringer m.v. i Danmark (Investeringsscreeningsloven).