Danmarks ratifikation af Aftale om en fælles patentdomstol m.v.

IDA finder at det i dag er dyrt og besværligt at opnå og håndhæve patenter bredt i Europa. Dette har en negativ indvirkning på dansk erhvervslivs konkurrenceevne og vækstpotentiale.