Lovforslag om en stærk genanvendelsessektor

I IDA deler vi ambitionen om, at vi i Danmark skal have en stærk genanvendelsessektor, men dette lovforslag gør det ikke alene. Vi ønsker os et øget politisk fokus på kvaliteten i genanvendelsen.