Reform af international rekruttering m.v.

IDAs bemærkninger til høring i forbindelse med forslag til ”Lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven og lov om Det Centrale Personregister (Reform af international rekruttering m.v.)”