Beskæftigelsesindsats

For at bevare og udvikle medlemmernes jobmuligheder på det danske arbejdsmarked, er det vigtigt at virksomhederne har adgang til arbejdskraft med de rette kompetencer – ikke mindst på det tekniske og naturvidenskabelige område.