Kompetenceudvikling fastholder danske styrkepositioner

Det tekniske kompetencebehov er vigtigt for, at Danmark kan imødekomme de krav, som digitalisering og ny teknologi stiller til medarbejdernes kompetencer.