Kompetenceudvikling fastholder danske styrkepositioner

Det tekniske kompetencebehov er vigtigt for, at Danmark kan imødekomme de krav, som digitalisering og ny teknologi stiller til medarbejdernes kompetencer.

Øget adgang til efter- og videreuddannelse er en forudsætning for at sikre en kompetent og højtspecialiseret arbejdsstyrke.

Konkret oplever hvert fjerde IDA-medlem, at der ikke findes et udbud, der imødekommer deres behov for kompetenceudvikling. Derfor skal udbuddet af faglig kompetenceudvikling øges.

Udbuddet af kompetenceudvikling skal i langt højere grad tage udgangspunkt i de teknologier, som danske virksomheder har brug for her og nu og i fremtiden. Udbuddet skal udvikle den enkeltes markedsværdi ved at give en både bredere og dybere teknologisk viden.

Arbejdsgiverne skal i højere grad se potentialet i og vigtigheden af kompetenceudvikling for alle ansatte og indse, at investeringer i medarbejdernes kompetenceudvikling bl.a. medvirker til at fastholde medarbejdere og brande den enkelte virksomhed som en attraktiv arbejdsplads.

Manglende viden og kompetencer er de største barrierer for investeringer i ny teknologi.

Derfor er et øget udbud af relevant faglig kompetenceudvikling en forudsætning for fremadrettet at understøtte Danmarks styrkepositioner inden for f.eks. grøn teknologi, robotics, biotech, cirkulær økonomi og transport.