Forskning

Forskning af høj kvalitet er en forudsætning for dansk økonomi. De offentlige bevillinger bør derfor øges, så Danmark ikke sakker efter sine nabolande.