Uddannelse og forskning

Analyserne handler om videns- og uddannelsesinstitutionernes rolle i samfundet, herunder hele fødekæden fra folkeskole til færdiguddannede ingeniører og naturvidenskabelige kandidater samt analyser af forskning og udvikling inden for området.

Stor forskel på andelen af studerende med ikke-akademisk baggrund

September 2019: Analysen undersøger forskelle i den sociale mobilitet for henholdsvis Teknisk LVU, Naturvidenskabelig LVU og Diplomingeniører ud fra uddannelsesinstitutionen.

Social mobilitet blandt studerende

September 2019: Analysen afdækker social mobilitet gennem uddannelsessystemet på udvalgte uddannelsesretninger.

Studenteranalyse 2019

August 2019: En analyse af de studerendes vilkår og holdninger til udvalgte politiske temaer

Studenteranalyse 2018

Oktober 2018: Studenteranalysen 2018 har fokus på emner som stress, præstationskultur og oplevede konsekvenser af besparelser.

Studenteranalyse 2017
Portræt af nyuddannede ingeniører og scient.'er

August 2017: AE har for IDA portrætteret nyuddannede ingeniører og scient.’er i forhold til deres uddannelsesmæssige baggrund og familiemæssige karakteristika.

Uddannelsesfinansiering for lange videregående uddannelser

April 2017: Analysen afdækker finansieringen af lang videregående uddannelse. Det fremgår bl.a., at finansieringen har været faldende for de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser.

Teknisk forskning skaber vækst – men er blevet nedprioriteret i en årrække

Januar 2017: Teknisk forskning giver et stort samfundsøkonomisk afkast og indeholder et væsentligt vækstpotentiale. Imidlertid har vi i Danmark nedprioriteret offentlig teknisk forskning siden 1960.

Rammer og vilkår for de universitetsansatte
Alarmerende forskel på gymnasier

Februar 2016: På STX på landsplan svinger antallet af elever, der søger fra det almene gymnasium (STX) til tekniske og naturvidenskabelige uddannelser fra 18,2 % til 6 %

EUX - behov for justeringer

September 2015: Med undersøgelsen ønsker vi at skabe overblik over de erfaringer undervisere og andre med indblik i uddannelsen har gjort sig i de relativt få år, den har eksisteret.

Reformarbejdet på de videregående uddannelser (studerende)

April 2014: Analyse af de studerendes vilkår, erfaringer og vurderinger af bl.a. uddannelsernes kvalitet, deres egen indsats og forudsætninger, internationalisering og udlandsophold, udfordringer i arbejdet samt vurdering af udvalgte reformforslag.

Reformarbejdet på de videregående uddannelser (undervisere)

April 2014: Analyse af undervisernes vilkår, erfaringer og vurderinger af bl.a. uddannelsernes kvalitet, deres egen indsats og forudsætninger, internationalisering og udlandsophold, udfordringer i arbejdet samt vurdering af udvalgte reformforslag.

Fremtidens ingeniørkompetencer

Maj 2013: Denne analyse fokuserer på globaliserede virksomheder lokaliseret i Danmark og på de jobfunktioner, som ingeniører forventes at varetage i år 2020.