Vi kommer i mål med klimalovens målsætninger, hvis vi tager de rigtige teknologier i brug og udbygger vores produktion af vedvarende energi samtidig med, at vi stopper med brugen af fossile energikilder. Her er Power-to-X en del af løsningen.

IDA mener

Strategi for power-to-x i Danmark

I IDA ser vi tre faser i en strategi frem mod 2030. Læs mere om de tre faser, og hvad strategien for power-to-x skal løse, i dette forslag til national strategi for udvikling og udbredelse af power-to-x.

Læs strategi

Video

Analyse

Power-to-X-teknologier kan skabe 22.000 job over ti år

I samarbejde med Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har vi beregnet beskæftigelseseffekter for de forskellige grønne investeringer, der er en del af IDAs klimasvar.

Gå til analyse