Gymnasie-uddannelser med naturfaglig og teknisk profil nødvendige

Vi mangler tekniske og naturvidenskabelige kompetencer i Danmark. Derfor er der behov for at få flere til at vælge en teknisk eller naturvidenskabelig videregående uddannelse.