Større kønsdiversitet på universiteterne

Undersøgelser viser, at forskningsresultater bliver bedre i forskningsmiljøer, hvor der er en mangfoldig fordeling af forskere. Derfor bør der være fokus på større kønsdiversitet på universiteterne.