Danmarks ratifikation af Aftale om en fælles patentdomstol m.v.

IDA finder at det i dag er dyrt og besværligt at opnå og håndhæve patenter bredt i Europa. Dette har en negativ indvirkning på dansk erhvervslivs konkurrenceevne og vækstpotentiale.

Den europæiske patentreform vil kunne styrke virksomhederne i den globale konkurrence med virksomheder fra eksempelvis USA og Kina.

Patentreformen vil gøre det enklere, billigere og mere effektivt for virksomhederne at beskytte deres opfindelser i Europa. Dette vil være til gavn for navnlig de små og mellemstore virksomheder, der har vanskeligt ved at opnå og håndhæve patenter bredt i Europa i det nuværende patentsystem. Enhedspatentbeskyttelsen vil således sammen med den fælles patentdomstol skabe bedre rammer for innovation, vækst og jobskabelse.

Vi har noteret os, at den fælles patentdomstol træder i kraft når Frankrig, Tyskland og UK samt ti af de øvrige deltagerlande har ratificeret aftalen. Det indebærer, at danske virksomheder fra dette tidspunkt vil kunne sagsøge og sagsøges ved den fælles domstol – også selv om Danmark ikke har ratificeret aftalen.

IDA finder det derfor væsentligt, at Danmark snarest ratificerer aftalen om en fælles patentdomstol i Europa, således at danske virksomheder hurtigst muligt kan høste de fulde fordele af aftalen. IDA har i øvrigt ingen bemærkninger til det konkrete indhold af lovforslaget.