Erhvervslivets vækst og udvikling

Danske virksomheder klarer sig godt i den internationale konkurrence, men det er ikke en selvfølge. Udviklingen kræver, at de danske virksomheder fortsat har gode rammer for at konkurrere på de globale markeder.