Effektivt offentligt erhvervsfremmesystem

IDA har medlemmer i både den private og offentlige sektor, fx universitetsforskere og selvstændige erhvervsdrivende. IDA mener derfor, det er vigtigt, at vi har et offentligt erhvervsfremmesystem af høj kvalitet.

Det indebærer blandt andet at erhvervsfremmesystemet er enkelt og gennemskueligt for virksomhederne, og at der er fokus på at understøtte virksomhederne i forhold til eksport, indførelse af ny teknologi, kapital og innovation.

Anbefalingerne uddybes her:

IDAs holdninger til fremtidens offentlige erhvervsfremmesystem

IDAs selvstændige medlemmers brug af de offentlige erhvervsfremmetilbud (Analyse blandt iværksæksættere og selvstændige medlemmer)

IDAs høringssvar til Lov om erhvervsfremme m.m.

IDAs holdning til udkast til strategi for decentral erhvervsfremme 2020-2023