Erhverv og ledelse

Analyserne handler om ledelse og erhvervslivets udvikling. Det kan fx være i forhold til teknologiske iværksættere, automatisering samt erhvervsmæssige vækstpotentialer.

Manglende kompetencer blokerer for industri 4.0

November 2020. Automatisering og digitalisering giver store gevinster for såvel virksomheder som medarbejdere, især i form af bedre produktivitet. Men manglende kompetencer er for mange virksomheder en stor barriere for at kunne enten gå i gang med automatisering eller automatisere produktionen yderligere.

Vækstvirksomheder har cloud og edge i produkterne

Oktober 2020. Danske virksomheders cloud- og edge produkter er endnu på et tidligt stadie, og kun hhv. hver femte og tiende virksomhed har indarbejdet cloud og edge i alle sine produkter. Men de virksomheder, der arbejder med cloud og edge, oplever højere salg – især hvis kunderne får flere og avancerede funktioner i deres produkter.

Selvstændige venter dårligt økonomisk resultat for 2020

Maj 2020: Kontrakter på opgaver bliver ophævet, udskudt eller reduceret. Sådan påvirker coronasituationen dagligdagen hos en lang række af IDAs selvstændige medlemmer med egen virksomhed. Langt de fleste af IDAs selvstændige kan stadig holder næsen oven vande, men for omkring hver 10. er en lukning i ”nogen” eller ”høj grad” en reel risiko, viser ny undersøgelse.

Virksomhedsledere: Nye industri 4.0-teknologier vinder frem

Januar 2020: Industri 4.0 har de seneste to år fået solidt fodfæste blandt danske virksomheder: kun 21 pct. af virksomhederne
har ikke investeret i nogle industri 4.0-teknologierne, mens 45 pct. har investeret i 2-5 teknologier. Og mange teknologier står til at vinde frem i 2020 – især nyere teknologier som Internet-of-Things og kunstig intelligens.

Manglende ledelseskompetencer er en bremse på anvendelse af kundedata

September 2019: Kun hver sjette virksomhed anvender i høj grad dataanalyse til fx markedsføring eller udvikling af nye produkter – til trods for at hver tredje af virksomhedslederne angiver, at der i høj grad er forretningsmuligheder ved større brug af dataanalyse.

Dårlig dataetik er koncentreret blandt virksomheder, der ikke bruger kundedata

September 2019: Kun et mindretal blandt danske virksomheder på 29 pct. har en høj grad af dataetik. Men de virksomheder, der i høj grad anvender dataanalyse af kundedata og big data, har en markant højere grad af dataetik end andre. 

Virksomheder, der løfter FN’s Verdensmål, rekrutterer lettere ny arbejdskraft

Marts 2019: At løfte FN’s Verdensmål er ikke dårligt for virksomhederne. 36 pct. af de SDG-fokuserede virksomheder oplever problemer med at rekruttere og fastholde arbejdskraft – hvilket er markant lavere end gennemsnittet på 48 pct. blandt alle virksomheder.

FN’s Verdensmål: Virksomhederne er godt i gang, men mangler konkrete tiltag

Marts 2019: 40 pct. af IDAs virksomhedsledere angiver, at deres virksomhed arbejder med FN’s Verdensmål, primært inden for klimaindsats, bæredygtig energi samt rent vand og sanitet. Men virksomhederne arbejder primært med Verdensmålene på et overordnet niveau, og mangler i mange tilfælde at følge op med konkrete mål og initiativer.

Akademikere skaber vækst i små og mellemstore virksomheder

Marts 2019: Virksomheder ansætter akademikere af to grunde: For at sætte turbo på væksten, eller fordi markedsvilkårene kræver nye kompetencer. Spørger man virksomhederne om satsningen bærer frugt, svarer et stort flertal ja. Det viser en ny undersøgelse, som Oxford Research har lavet for IDA, Djøf og Akademikernes A-kasse.

Klimaforandringer er ikke en trussel, men en vækstmulighed for virksomhederne

Marts 2019: IDAs virksomhedsledere ser klimaforandringer som en forretningsmulighed og kun 3 pct. ser klimaforandringer som en trussel mod deres forretning. De virksomheder, der ser forretningsmuligheder i klimaforandringerne, arbejder i dobbelt så høj grad med at implementere FN’s grønne verdensmål som andre.

Politikerne lever ikke op til deres ansvar for FNs Verdensmål

Februar 2019: Analysen omhandler virksomhedsledernes vurdering af, hvem der har og løfter ansvaret med at realisere FN’s Verdensmål. Over halvdelen placerer ansvaret hos politikerne, mens NGO’er og virksomheder vurderes til at løfte mest.

Topledernes forventninger til 2019

Februar 2019: Toplederne blandt IDAs medlemmer ser med optimisme på 2019 og forventer øget salg og omsætning. Samtidig er det blevet lettere at finde og holde på medarbejdere – men det er stadig virksomhedernes største udfordring.

Projektledernes lederrolle - Kunsten af lede nedad

Januar 2019: Denne analyse fokuserer på den del af projektledernes lederrolle, der handler om kunsten at lede nedad.

Projektlederanalyse 2018

Oktober 2018: Denne analyse beskriver omfanget og karakteren af projektlederes arbejdsopgaver, og den skildrer deres ansvarsområder, kompetencer og udfordringer.

Potentialer og barrierer for automatisering i industrien

April 2018: Virksomhederne kan øge produktiviteten med 24 procent, hvis de gennemfører alle de automatiseringer af produktionen, der er økonomisk rentable. Men virksomhederne oplever, at mangel på tid, viden og teknisk indsigt udgør en væsentlig barriere for automatisering.

IDAs Toplederpanel 2017

Februar 2018: Denne analyse beskriver toplederne i IDA, deres forventninger til vækst og investeringer i 2018 samt barriererne for virksomhedernes vækst. 

Kortlægning af ingeniørlederne

Januar 2018: Denne analyse er en kortlægning af ingeniørlederne og tager udgangspunkt i Danmarks Statistiks registerdata, hvor man bl.a. har oplysninger om de beskæftigedes stilling. 

Topledernes forventninger til 2018

Januar 2018: Analysen stiller skarpt på topledernes forventninger til 2018 i forhold til fx salg, antal medarbejdere, investeringer og FoU-aktiviteter. 

Lederpanel 2017

Januar 2018: Denne analyse stiller skarpt på mellemlederne i IDAs medlemsskare, hvad der kendetegner dem i forhold til andre medlemmer, deres ansvarsområder og deres udfordringer. 

Projektlederpanel 2017

December 2017: En IDA-analyse af projektledernes arbejde, udfordringer og trivsel.

Iværksætterfrekvens blandt personer med teknisk og naturvidenskabelig baggrund

Februar 2017: Denne analyse undersøger iværksætterfrekvensen for personer med en teknisk eller naturvidenskabelig baggrund.

Vækstiværksættere med teknisk og naturvidenskabelig baggrund

Januar 2017: De danske rammevilkår for vækstiværksættere er kåret som de bedste i Europa. Alligevel fylder vækstiværksætterne ikke meget i den danske økonomi.

IDAs Toplederpanel 2016

Januar 2017: Denne analyse beskriver toplederne i IDA, deres forventninger til vækst og investeringer i 2017 samt barriererne fra virksomhedens vækst. 

Potentialer og barrierer for automatisering i industrien

December 2016: Der er et automatiseringspotentiale på 46 milliarder kroner at hente, hvis danske virksomheder øger deres investeringer i nyt automatiserings- og produktionsudstyr, viser denne analyse fra IDA. 

IDAs lederpanel 2016

November 2016: Denne analyse beskriver mellemlederne i IDA, deres ansvarsområder og deres udfordringer. 

Principper for reformering af det offentlige erhvervsfremmesystem

August 2016: IDA mener, at der er behov for at reformere det offentlige erhvervsfremmesystem. Med udgangspunkt i en vision om, at Danmark skal være i top-5 i Europa, når det kommer til at skabe vækstvirksomheder, retter IDA fokus mod 7 principper, fremtidens erhvervsfremmesystem bør indrettes efter. 

Ingeniørlederens DNA

November 2015. Analysen kortlægger, hvor ingeniørlederne arbejder og hvordan udviklingen har været. Derudover belyser den ingeniørledernes kompetencemæssige styrker og svagheder. Analysen er lavet af Teknologisk Institut.

IDAs projektlederpanel 2016

August 2016: Denne analyse beskriver projektlederne i IDA, deres ansvarsområder og deres udfordringer. 

Samfundsværdien af nystartede ingeniørvirksomheder

Januar 2015: Engineer the future har udgivet en analyse, der dokumenterer værdien og omfanget af ingeniør-iværksættere. Analysen viser, at der bliver etableret næsten to ingeniørvirksomheder om dagen, og at godt hver 7. ingeniør på en årgang har startet eget firma i perioden 2001-2012.

Ingeniørens nøglerolle i dansk industrieksport

Maj 2014: Analysen viser, at ingeniører beskæftiget med industrieksport skaber vækst for faglærte og ufaglærte såvel som andre højtuddannede. 

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi

April 2012: Når virksomheder ansætter deres første højtuddannede medarbejdere øger det også virksomhedens samlede beskæftigelse og vækst. 

Højproduktive virksomheder - sådan skabes væksten

Januar 2012: På baggrund af internationale erfaringer og data fra Danmarks Statistik har IDA identificeret fire indsatsområder, der er af særlig betydning for højproduktive virksomheder: (1) Menneskelige ressourcer, (2) forskning og innovation, (3) investeringer og rammebetingelser og (4) internationalt samspil og mangfoldighed.