IDAs Energivision 2050

I Danmark er vi i færd med en grøn omlægning af vores energisystem. Denne energiomstilling er en unik mulighed for Danmark, hvor nødvendige reduktioner af CO2-udledninger kan gå hånd i hånd med flere job og en øget eksport for energisektoren. (2016)

Målet er at få et 100 pct. vedvarende energisystem.

IDAs Energivision 2050 er et bud på fremtidens energisystem. 

Vi sætter fokus på det trippel smarte energisystem, hvor en intelligent integration af el-, varme- og gas- og transportsektorerne kan skabe en robust energiforsyning for Danmark i fremtiden, som er baseret på vedvarende energi.

Danmark skal tage udgangspunkt i de byggesten – i form af transmissions- og distributionsnet og anlæg – vi har i dag.

Vi skal bruge den viden, vi har om energiteknologier nu og i fremtiden – og på denne baggrund tage beslutning om de fremtidige investeringer i den grønne omstilling

Rapporten er udgivet i 2016  af forskere fra Aalborg Universitet, Institut for Planlægning i samarbejde med en følgegruppe fra IDA.

Læs mere

Læs mere

Viden

Se plan for 70 pct. reduktion på transport og energi

IDA har i tæt samarbejde med Aalborg Universitet lavet Danmarks første samlede plan for, hvordan transport- og energiområdet når regeringens mål om at reducere klimagasudledninger med 70 procent i 2030.

Læs mere