Kompetencer til grøn omstilling

Før vi kan nå vores klimamål, er det nødvendigt, at vi har de rette kompetencer. Det er afgørende, at eventuel mangel på specifikke kompetencer ikke bremser omstillingen. Derfor anbefaler vi i IDA, at der udarbejdes en national kompetencestrategi.

Grøn omstilling skriger på grønne kompetencer. Vi når ikke vores klimamål, hvis ikke vi har blikket fast rettet mod de mennesker, der skal skabe forandringerne. Derfor er der behov for en kompetencevurdering af de virkemidler, der indgår i klimahandlingsplanen.

IDA anbefaler, at der udarbejdes en national kompetencestrategi, som identificerer behov og barrierer, både på kort og længere sigt, så vi løbende uddanner og efteruddanner medarbejdere med de nødvendige kompetencer. 

En grøn kompetencestrategi bør bygge på tre elementer:

1. Analyser af grønne kompetencebehov og ubalancer

Vi har behov for en løbende analyse af nye krav og forandringer indenfor alle faggrupper. Det gælder både for Folketinget, der vedtager klimaplaner og cirkulære strategier, og det gælder alle de aktører, der bidrager til uddannelse og kompetenceudvikling.

2. Udbredelse af grønne kompetencer i flere faggrupper

En grøn kompetencestrategi skal forholde sig til de tværgående konsekvenser af politiske beslutninger, der ikke kun handler om den grønne sektor. Eksempelvis skal VVS’ere kunne udskifte olie- og gasinstallationer til varmepumper i takt med, at fossile varmekilder forbydes. Et andet eksempel er, at ny forskningsbaseret viden på det grønne område ikke kan komme i spil på arbejdspladserne og i virksomhederne, hvis ikke vi sikrer, at modtagerapparatet er til stede ude i virksomhederne i form af grønne kompetencer i ledelse og hos medarbejdsgrupper.

3. Efter- og videreuddannelse for faggrupper, der skal finde beskæftigelse i nye sektorer

Den grønne omstilling betyder også, at nogle arbejdspladser vil forsvinde. For eksempel når olie- og gasindvinding i Nordsøen udfases, er der brug for strategier og udviklingsmuligheder i forhold til efter- og videreuddannelse for de medarbejdere, der arbejder indenfor den industri. Det kræver konkrete indsatser for bestemte grupper og er ikke noget, der kan klares ved generel uddannelse og efteruddannelse.

Grøn omstilling skriger på grønne kompetencer

Den grønne omstilling handler langt fra kun om teknologier, men også om mennesker. Derfor mener vi i IDA, at Danmark har brug for grøn kompetence-strategi.

Det kan du læse mere om i dette debatindlæg fra altinget.dk af formand for IDA, Thomas Damkjær Petersen.  

Læs mere

Viden

Se plan for 70 pct. reduktion på transport og energi

IDA har i tæt samarbejde med Aalborg Universitet lavet Danmarks første samlede plan for, hvordan transport- og energiområdet når regeringens mål om at reducere klimagasudledninger med 70 procent i 2030.

Læs mere