06.02.2021
1 min læsetid

3-årigt overenskomstforlig er på plads for IDAs 9500 statsansatte

Seniorbonus og generelle lønstigninger på 4,42 procent er blandt resultaterne for overenskomstforhandlingerne på det statslige område, der desværre ikke indeholder fritvalgsordning.

Søren Lauridsen

af Søren Lauridsen

Carsten Eckhart er IDAs repræsentant i Akademikernes forhandlingsudvalg

I dag blev der indgået en ny 3-årig aftale på det statslige område.

Forhandlingerne blev som forventet svære og præget af Coronakrisen og den økonomiske situation i Danmark.

Den økonomiske ramme for forliget bærer da også præg af dette, men betyder dog, at IDAs statsligt ansatte medlemmer kan se frem til generelle, aftalte lønforbedringer på 4,42 procent over tre år. Det vil sige over den forventede prisudvikling og dermed en positiv realløn.

Der er mange gode elementer i aftalen, bl.a. på universiteterne og undervisningsområdet samt for seniorerne. De nye organisationer i Akademikerne er kommet på akademikeroverenskomsten.

Det er ligeledes aftalt at videreføre den statslige kompetencefond, så vores medlemmer fortsat har mulighed for at søge midler til efter- og videreuddannelse. 

"Desværre var der ikke enighed om at etablere en fritvalgskonto, i stil med den der findes på det private arbejdsmarked, det vil sige en ordning der giver lønmodtagerne mulighed for selv at vælge mellem løn, pension og fritid. Det var et stort ønske blandt vores medlemmer og vi er selvfølgelig ærgerlige over, at det ikke lykkes at adressere dette eller andre ønsker om øget fleksibilitet for det enkelte medlems arbejdsliv," siger formanden for IDA Offentlig og IDAs hovedforhandler Carsten Eckhart Thomsen. 

For IDA stod det som et centralt krav i forhandlingerne, at medlemmerne i det offentlige fortsat skulle sikres en lønudvikling, der er parallel med lønudviklingen i det private.

IDA’s forventning til arbejdsgiverne var et resultat, som kunne sikre dette med en positiv lønudvikling for IDA’s medlemmer og alle andre offentligt ansatte. Det er lykkedes.

Nu venter vi på regionerne og kommunerne

Der forhandles en ny overenskomst på alle de offentlige områder, dvs. staten, kommunerne og regionerne.

Det er kutyme, at der først landes et forlig på det statslige område, der sætter retningen for aftalerne for kommunerne og regionerne. De forventes færdigforhandlet inden udgangen af februar.

Når alle forligene er forhandlet skal de godkendes ved afstemninger i de enkelte fagforeninger herunder IDA, så de nye aftaler kan træde i kraft 1. april.

Med lørdagens forlig ser vejen dermed ud til at være banet for et langt mere gnidningsfrit forløb end for tre år siden, hvor vi var tæt på konflikt.

Du kan følge fremskridtene i overenskomstforhandlingerne på IDAs OK21-hjemmeside.

Se forlig

Akademikern og CFU har indgået forlig med Statsminiseriet.

Vi har samlet en oversigt over alle forlig og tilhørende bilag. Her kan du også læse om den videre proces.

Se oversigt