18.12.2018
3 min læsetid

Akademikernes A-kasse – nu skal der fokus på fremtiden

Ny ledelse og formandskab skal fokusere på AKAs kerneopgave: At få ledige i job og sikre udbetaling af dagpenge.

Henrik Lilholt

af Henrik Lilholt

Siden administrerende direktør i Akademikernes A-kasse (AKA) Michael Valentin blev afskediget den 27. september 2018, har der i pressen, primært Ekstra Bladet og Berlingske Tidende, været en række stærkt belastende artikler om Michael Valentin. Artikler, der også er belastende for AKA i øvrigt inklusive bestyrelsesformanden.

I går sidst på eftermiddagen udsendte AKA en pressemeddelelse. Det fremgår heraf, at formandskabet trækker sig og, at der indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 4. januar 2019 med henblik på at vælge et nyt formandskab, der kan stå i spidsen for AKA og få bragt orden i AKA frem mod det ordinære repræsentantskabsmøde i efteråret 2019. Endelig fremgår det af pressemeddelelsen, at ”bestyrelsen har valgt at søge mandatet fornyet”.

"Sagen har afsløret en helt uacceptabel adfærd og manglende respekt for omgang med medlemmernes penge. IDA ser derfor med tilfredshed på, at der kommer en ny ledelse og et nyt formandskab, der kan fokusere på AKAs kerneopgave: At få ledige i job og sikre udbetaling af dagpenge," siger Thomas Damkjær Petersen, formand for IDA.

Om Akademikernes A-kasse

Akademikernes A-kasse betragter det som deres fornemmeste opgave at hjælpe medlemmerne stærkt videre. Udover at give økonomisk tryghed er a-kassen en afgørende sparringspartner i overgangene i studielivet og arbejdslivet - når man skal lande sit første job som nyuddannet, er mellem jobs eller overvejer at blive selvstændig. A-kassen har det som et erklæret mål at udvikle tilbud og rådgivning, så medlemmerne er rustet til fremtidens arbejdsmarked, hvor mange kommer til at skifte job meget oftere, end man tidligere har gjort.