17.06.2020
2 min læsetid

Dansk work-life-balance tiltrækker udenlandske vidensarbejdere

Knap 9 ud af 10 udenlandske vidensarbejdere er glade for at arbejde og bo i Danmark – og især det danske arbejdsmarked med en sund work-life-balance er attraktiv. Det viser en ny undersøgelse blandt 1.954 expats.

Søren Lorentzen

af Søren Lorentzen

Mænd i hvide kitler studerer

Mange højtuddannede expats i Danmark arbejder indenfor automatisering, digitalisering og life-science. De tiltrækkes i høj grad af vores work-life-balance, dokumenterer en ny undersøgelse.

Et velordnet arbejdsmarked, hvor stærke og ligeværdige parter har skabt en sund work-life-balance på de danske arbejdspladser, er attraktivt for mange herboende udenlandske vidensarbejdere. I en ny undersøgelse ’The Expat Study 2020’, som Oxford Research har lavet for bl.a. IDA svarer 86 pct., at de er glade for at bo her. Blot 3 pct. svarer, at de ikke er tilfredse med tilværelsen i Danmark.

Dykker man dybere ned i tallene, fremgår det også, at ”good work life balance” er røget op på førstepladsen som vigtigste faktor for at tage arbejde i Danmark sammenlignet med den seneste tilsvarende undersøgelse, der blev lavet tilbage i 2014. Vigtigheden af en god work-life-balance er steget fra omkring 40 pct. til mere end 60 pct. for både de adspurgte EU/EØS-borgere og tredjelandsborgere, mens den er steget fra 34 pct. til 45 pct. for nordiske expats.

Undersøgelsens konklusion overrasker ikke Morten Thiessen, formand for Ansattes Råd i IDA.

”Begejstringen for arbejdslivet i Danmark kender vi godt fra vores egne udenlandske medlemmer. De møder et velordnet og velfungerende arbejdsmarked, hvor der er styr på sagerne. Jobtilfredsheden er høj, og den danske arbejdskultur er tiltalende. Den åbne ledelsesstil med et fladt ledelseshierarki og en kultur, hvor det er tilladt at stille spørgsmål og begå fejl, uden at det koster jobbet, appellerer til mange. De danske parter har opbygget et velfungerende arbejdsmarked, hvor der sættes pris på ’hele mennesker’, der har et liv ved siden af jobbet. Det ses som en gevinst for arbejdspladsen, og det er et klart hit blandt mange expats, som det også bekræftes af denne undersøgelse,” siger han.

Morten Thiessen mener, at det arbejdsmarked, som parterne har opbygget herhjemme, er værd at stå vagt om. Undersøgelsen viser nemlig også, at næsten halvdelen af de adspurgte expats, 44 pct., forventer at forlænge deres ophold i Danmark, mens halvdelen vil blive her så længe som planlagt. Kun 6 pct. vil afkorte deres ophold.

”Det kan tages som et udtryk for, at de konsekvente forringelser af løn- og ansættelsesforholdene i særligt landene syd for os og i resten af verden med løse ansættelser, øget antal projektansættelser og platformsarbejde, ikke er videre tiltalende for mange højtuddannede vidensarbejdere. Det er lettere at få en fastansættelse i Danmark med de dertil hørende goder bl.a. baseret på vores danske flexicurity-model. Den sang kunne vi godt blive bedre til at synge i fællesskab, når vi ligger i skarp konkurrence om de allerdygtigste vidensarbejdere med landene omkring os,” siger Morten Thiessen.

For udenlandske specialister er en forudsætning for et stærkt og innovativt videnssamfund.

”Vi ved, at 20.000 udlændinge med teknisk og naturvidenskabelig baggrund arbejder i Danmark i dag. Var de her ikke, ville Danmark være et fattigere samfund. Ofte er der tale om højt specialiserede vidensarbejdere indenfor fx automatisering, digitalisering og life-science, og uden dem ville både dansk forskning og videnstunge danske virksomheder være ilde stedt. Vi er meget bevidste om, at coronakrisen har ramt mange ingeniørarbejdspladser, men vi ved også, at uden fx robotspecialister og forskere indenfor medicinalindustrien, så ville arbejdspladserne flytte andre steder hen. Det er derfor i vores alles interesse, at Danmark fortsat er et attraktivt land at gøre karriere i for højt specialiserede vidensarbejdere,” siger Morten Thiessen.

Om undersøgelsen
Expat Study 2020 er udført af Oxford Rersearch A/S for IDA, DI, Copenhagen Capacity, Akademikerne og SIRI
1.954 respondenter har deltaget i undersøgelsen. Alle deltagere har været i Danmark i maksimalt 5 år, er minimum 20 år og tjener mindst 30.000 kr./mdr.