28.04.2021
3 min læsetid

Kommission sætter fokus på digitalisering og klima

SIRI-Kommissionen 4.0 er aktuel med rapporten ”Digitalisering af klimakampen”, som stiller skarpt på digitaliseringens konsekvenser for klimaet.

Ole Haun

af Ole Haun

"Det er vigtigt, at vi får synliggjort klimaaftrykket for de forskellige it-produkter og services, vi benytter os af," siger Thomas Damkjær Petersen, som er formand for SIRI-Kommissionen.

Vores appetit på at bruge data er enorm. Danskernes mobile datatrafik alene stiger for eksempel med 40 procent årligt, og på verdensplan er forbruget af data steget med 1000 gange siden år 2000. Det koster på energikontoen og udfordrer CO2-regnskabet. Men samtidig er digitale teknologier nødvendige værktøjer til at reducere vores generelle energiforbrug, påpeger ny rapport fra SIRI-Kommissionen 4.0, som har stillet sig selv opgaven at gøre klimakampen digital.

Med øget digitalisering kigger vi ind i en fremtid, hvor mere og mere kobles på nettet og hvor energiforbruget inden for it- og kommunikationssektoren vokser i takt med vores stærkt stigende dataforbrug. 

”Vi står med en bunden opgave her, for vi er simpelthen nødt til at finde løsninger på udfordringerne med klimaaftrykket fra vores digitale færden, hvis tingene ikke skal løbe løbsk. Og den opgave hviler på mange skuldre”, siger Ingeniørforeningens formand Thomas Damkjær Petersen, der er formand for SIRI-Kommissionen 4.0.

Derfor kommer kommissionen også bredt rundt i sine anbefalinger, som retter sig mod både virksomheder, borgere, forskere og beslutningstagere. 

Vigtigt at synliggøre klimaaftrykket

Når det gælder indsatsen overfor borgerne, handler det bl.a. om at gøre det let at være klimavenlig digital dansker. Her går en af anbefalingerne ud på at bruge miljømærkeordninger til at oplyse sammenligneligt energiforbrug og CO2-udledning for streamingkanaler og browsere, så borgerne har et reelt klimavalg, når de skal vælge hvilken platform eller service, de vil bruge.

”Synliggørelse af energiforbruget er i det hele taget en gennemgående pointe i anbefalingerne. Det er vigtigt, at vi får synliggjort klimaaftrykket for de forskellige it-produkter og services, vi benytter os af, så forbrugerne kan træffe købsbeslutninger på et oplyst grundlag. Samtidig kan synliggørelsen styrke bæredygtighed som konkurrenceparameter og anspore producenterne til at mindske klimaaftrykket af produkterne,” siger Thomas Damkjær Petersen.

Også de offentlige indkøb er i SIRI-Kommissionens søgelys. Her anbefaler kommissionen, at offentlige institutioner skal kunne bevæge sig ud over kravet om indkøb til laveste pris, for at få rum til klimavenlige indkøb af it-udstyr og til at eksperimentere med bæredygtige løsninger.

”Men det handler ikke kun om at købe nyt, vi anbefaler også, at kommuner og statslige institutioner har fokus på genbrug og genanvendelse af it-udstyr, så vi udnytter ressourcerne bedst muligt,” siger Thomas Damkjær Petersen.

Han understreger, at udspillet på ingen måde handler om at bremse digitaliseringen, som på rigtig mange områder er en gevinst for både klimaet og vores samfund i det hele taget. Men den rummer også udfordringer, som der skal tages hånd om, påpeger SIRI-Kommissionens formand.

”Dybest set handler det om at sikre, at vores digitale aktiviteter ikke skubber verden yderligere ud af kurs, men at vi netop bruger digitale teknologier og kunstig intelligens til at fremme kursen mod en bæredygtig fremtid. Formålet med rapporten er at få en diskussion om, hvordan digitalisering kan bidrage til klimakampen, og ikke til øgede klimaændringer.”

Og den snak har der været for lidt af, mener Thomas Damkjær Petersen:

”Der har - og med god grund - været megen debat om fx landbrugets og transportens betydning for klimaudfordringerne, men vi har set alt for lidt debat om it-områdets betydning. Det håber vi at ændre på med denne rapport, som ikke er et katalog over færdige løsningsforslag, men over udfordringer, som vi bør tage fat på at løse – hellere i dag end i morgen.”

Om SIRI-Kommissionen

Siden etableringen i 2016 har SIRI-Kommissionen været med til at give bolden op til debat om muligheder og udfordringer i fremtidens digitale samfund. Som afsæt for diskussionerne producerer kommissionen halvårlige rapporter og analyser på basis af input fra ad-hoc inviterede eksperter. SIRI-Kommissionen 4.0 består af 16 medlemmer, som repræsenterer områderne politik, erhvervsliv, medier, organisationer samt digitale eksperter.

Debat på CPH:DOX

Rapporten "Digitalisering af klimakampen" var i øvrigt omdrejningspunktet for en debat på CPH:DOX onsdag 28. april kl. 17, hvor medlemmer af SIRI-Kommissionen diskuterede vejen til en grønnere fremtid. Efter debatten læste forfatter Amalie Smith op af sin tekst "Internettet taler", som er skrevet til rapporten.

Læs mere om debatten: "Klimakampen og dine digitale fodaftryk"