05.10.2021
2 min læsetid

Lad fakta tale - nu skal der tal på det psykiske arbejdsmiljø

Sammen med de øvrige parter i Arbejdsmiljørådet og Branchefællesskaberne for arbejdsmiljø har Akademikerne, som IDA er en del af, fastsat reduktionsmål på arbejdsmiljøområdet. Måltallene er en udløber af trepartsaftalen om arbejdsmiljø fra sidste år.

Søren Lorentzen

af Søren Lorentzen

Ifølge Morten Thiessen, formand for Ansattes Råd i Ingeniørforeningen, IDA er det vigtigere end nogensinde, at få virksomhederne til at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø lige så grundigt og systematisk, som de gør med eksempelvis it-sikkerhed eller vedligeholdelse af maskinparken.

”Det er positivt, at der nu er fastsat klare reduktionsmål på arbejdsmiljøområdet, og det er glædeligt, at der også er fokus på det psykiske arbejdsmiljø, og at de nye måltal sætter spotlight på problemer med fx mobning og seksuel chikane. De seneste års fokus på det område har vist os, at der forsat er stort arbejde at gøre på mange arbejdspladser,” siger han.

”Fra IDAs og Akademikernes side har vi også fokus på, at de nye måltal får samlet op og reelt får forbedret det psykiske arbejdsmiljø, som vi ved, er den store knast i mange af vores medlemmers arbejdsliv. Når forandringerne i medlemmernes arbejdsliv går så hurtigt, som vi oplever det i dag, så skal det også afspejles i den måde, arbejdsmiljømålene fastsættes på. Og skulle det vise sig, at de nye måltal ikke er tilstrækkelige, så er det fint, at der i trepartsaftalen om arbejdsmiljø også er aftalt, at denne dagsorden skal genbesøges og evalueres igen om i 2024,” siger Morten Thiessen.

Baggrunden for de nye arbejdsmiljømål

Trepartsaftalen om arbejdsmiljø mellem Regeringen og arbejdsmarkedets parter blev landet i december 2020. Aftalen indebærer arbejdsmiljømål inden for de fire arbejdsmiljøemner: Psykisk arbejdsmiljø, arbejdsulykker, kemisk arbejdsmiljø og ergonomisk arbejdsmiljø.

Ifølge arbejdsmiljøaftalen fra 2019 fremgår det, at de nationale mål skal omsættes til konkrete måltal på brancheniveau. I trepartsaftalen blev det fastsat, at opgaven med at udarbejde forslag til brancherettede måltal skulle placeres hos Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø. Målene blev i juni 2021 godkendt i Arbejdsmiljørådet.

Læs mere om trepartsaftalen om arbejdsmiljø her