18.02.2021
3 min læsetid

Mange virksomheder er dårligt rustet til at forebygge krænkelser

Selv om MeToo-debatten gennem det seneste halve år har skærpet fokus på krænkende handlinger, står mange virksomheder uforberedte til at håndtere problemet.

Ole Haun

af Ole Haun

"Krænkelser af enhver art er gift for trivslen på en arbejdsplads," siger Peter Leth fra IDA Learning, hvor han beskæftiger sig med ledelse og kompetenceudvikling.

Det viser en undersøgelse om krænkende handlinger i arbejdslivet, som er gennemført blandt knap 2.800 medlemmer af IDA.

Kun en fjerdedel af de respondenter, der har været udsat for en seksuel krænkelse, betegner graden af forebyggelse mod krænkende handlinger, herunder også de seksuelt rettede, som høj eller meget høj på deres arbejdsplads. Og en tilsvarende andel angiver, at der i ringe grad eller slet ikke sker en forebyggelse.

”Alt i alt er det en bekymrende lav opmærksomhed på problemer, som hvad de seksuelle krænkelser angår, nu i månedsvis har været særligt kraftigt eksponeret i offentligheden,” siger Peter Leth, som er direktør for IDA Learning, hvor han beskæftiger sig med ledelse og kompetenceudvikling.

Undersøgelsen afdækker desuden, at kun en tredjedel af arbejdspladserne har en fast procedure for at håndtere henvendelser omkring seksuelle krænkelser. Og mange ledere og tillidsvalgte har ikke kendskab til, hvorvidt der eksisterer en procedure eller anden form for plan til at håndtere seksuelle krænkelser på arbejdspladsen.

Peter Leth understreger vigtigheden af, at den øverste ledelse tager ansvar, både for at der findes, eller etableres, et beredskab, men også ved at gå forrest med at fremme en kultur, som gør det muligt at tale om tabubelagte emner.

”Krænkelser af enhver art er gift for trivslen på en arbejdsplads,” siger Peter Leth. 

Svært at tale om

En tredjedel af kvinderne og to tredjedele af mændene fortæller aldrig andre om seksuelle krænkelser, fremgår det af undersøgelsen. I de tilfælde, hvor de gør, er det er først og fremmest familie, venner og kollegaer, som får det fortalt. Ledelsen bliver sjældent informeret og fagforeningen stort set aldrig brugt.

”Her rører undersøgelsen ved noget helt essentielt: Det er svært at sætte ord på, at man har været udsat for krænkende handlinger. Den utryghed skal arbejdspladserne forstå, og anerkende, i sin tilgang til problemet. Og det er ikke alene den krænkede, som kan have svært ved at sætte ord på, rigtig mange af os har svært ved at tale om krænkelser, og særligt når de handler om sex,” siger Eva Jakobsen, som er arbejdslivskonsulent i IDA.

Hun er tovholder for et pilotprojekt, hvor IDA p.t. gennemfører kurser for foreningens tillidsvalgte og ledermedlemmer, om hvordan man dels kan forebygge, og dels gribe ind - i forhold til sexisme, overgreb og krænkende handlinger på arbejdspladsen.

”Projektet udspringer af vores arbejde med at forstå, forebygge og håndtere både konflikter, krænkende handlinger, stress og mistrivsel. Her er det vigtigt, at vi når ud på arbejdspladserne og træner dem, der har et særligt ansvar – altså ledere og tillidsvalgte,” siger Eva Jakobsen.

At det er en problematik, der er behov for at sætte fokus på, fremgår af IDA-undersøgelsens hovedresultater, som blev offentliggjort for nylig. De viser, at 49 procent af kvinderne og 34 procent af mændene har oplevet en eller flere personlige eller faglige krænkelser inden for de sidste 12 måneder. I samme periode har 21 procent af kvinderne og 6 procent af mændene oplevet seksuelt krænkende adfærd på jobbet.

Mere om emnet:

"Otte gode råd, hvis du oplever krænkende adfærd eller sexchikane"