03.03.2021
2 min læsetid

Nødhjælpspakke til studerende falder på et tørt sted

Millioner til færdiggørelse af studier er et skridt i den rigtige retning, mener IDA

Ulrik Frandsen

af Ulrik Frandsen

Personer som sidder og studerer

Et bredt politisk flertal er i dag blevet enige om at bevilge 100 millioner kroner til at sikre, at dimittender fra de videregående uddannelser kommer ud på arbejdsmarkedet med et tilstrækkeligt højt fagligt niveau.

Partierne vurderer, at der særligt er brug for en hurtig indsats, som giver mulighed for, at de videregående uddannelsesinstitutioner kan tilbyde kompenserende tiltag til de studerende, der dimitterer i år. Og det glæder formanden for Ingeniørforeningen, IDA Thomas Damkjær Petersen.

 ”Ikke mindst på STEM-uddannelserne har den manglende adgang til laboratorier og værksteder trukket tænder ud. De studerende har fra sidelinjen kunne se deres arbejde smuldre eller helt forsvinde. Det har for mange studerende betydet, at de har måttet starte forfra, i det omfang det har kunnet lade sig gøre,” siger han.

Pengene er dog øremærket de tekniske og sundhedsfaglige områder, mens de naturvidenskabelige uddannelser ikke er direkte nævnt i aftalen, og det undrer Thomas Damkjær Petersen.

”Undersøgelser blandt IDAs studiemedlemmer viser, at hver tredje studerende på de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser vurderer, at de bliver forsinket på deres studie, og flere end hver anden af dem mener, at det bliver vanskeligt at bestå eksamener på grund af corona-nedlukningerne. Derfor havde jeg gerne set, at politikerne også havde haft fokus på udfordringerne for de studerende på naturvidenskab,” siger han.

Overordnet er det vigtigt, at der nu udvises politisk handling, så problemets omfang kan minimeres, mener IDAs formand Thomas Damkjær Petersen.

”Det er en stor udfordring, og derfor skal det sikres, at pengene kommer ud at arbejde med det samme. Og så er det min klare forventning, at der også tages hånd om efterslæbet på de naturvidenskabelige uddannelser,” siger han.