22.02.2019
3 min læsetid

Politikerne svigter FN’s Verdensmål

IDA’s virksomhedsledere mener, at politikerne ikke løfter opgaven med at realisere FN’s Verdensmål, viser en ny analyse fra IDA.

Tina Splidsboel

af Tina Splidsboel

IDAs formand, Thomas Damkjær Petersen, savner konkrete politiske bud på, hvordan virksomheder kan måle deres bidrag til FNs verdensmål.

Det er politikerne, der har det primære ansvar for at realisere FN’s Verdensmål, men de løfter ikke opgaven. Det mener et udsnit af IDA’s virksomhedsledere, som er blevet spurgt om virksomhedernes og samfundets arbejde med at realisere FN’s Verdensmål. Det er to år siden VLAK-regeringen lancerede en handlingsplan for, hvordan Danmark kan leve op til FN's 17 verdensmål, og finansminister Kristian Jensen (V) har i forbindelse med dagens høring om FN’s Verdensmål udtalt, at ’arbejdet er kompliceret’.

»Ja, det er kompliceret at arbejde med at gøre kloden bæredygtigt, men det er bekymrende, når verdenssamfundet nu engang er blevet enige om at vedtage disse ambitiøse verdensmål, at progressive virksomhedsledere så oplever, at landets politikere ikke tager dem alvorligt nok,« siger Thomas Damkjær Petersen, formand for Ingeniørforeningen, IDA.

Det, vi mangler, er konkrete politiske bud på, hvordan de mest centrale spillere – virksomhederne – aktivt kan måle deres bidrag til eller modarbejdelse af verdensmålene.

Thomas Damkjær Petersen,
Formand, IDA

IDA har spurgt 242 virksomhedsledere om deres arbejde og forventninger til FN’s Verdensmål og undersøgelsen viser, at desto mere intensivt virksomhederne selv arbejder med at implementere Verdensmålene, desto hårdere er vurderingen af politikerne. Over halvdelen af virksomhedslederne fra IDA peger på, at politikerne har det primære ansvar for at realisere FN’s Verdensmål. Men kun knap én ud af fem mener, at politikerne primært løfter Verdensmålene. Blandt de virksomheder, der arbejder intensivt med FN’s Verdensmål, mener kun én ud af 10, at politikerne løfter det primære ansvar. Derimod mener halvdelen, at det er virksomhederne, der går forrest og realiserer FN’s Verdensmål.

»Jeg hører opråbet til politikerne fra vores virksomhedsledere på den måde, at der fra samlet politisk hold mangler en markant og essentiel køreplan for, hvordan vi får implementeret verdensmålene, så vi sammen kan arbejde på at få en mere bæredygtig klode. Det, vi mangler, er konkrete politiske bud på, hvordan de mest centrale spillere – virksomhederne – aktivt kan måle deres bidrag til eller modarbejdelse af verdensmålene,« siger Thomas Damkjær Petersen.

IDA’s vision 2025 bygger på FN’s Verdensmål, og i efteråret 2018 lancerede IDA en såkaldt bæredygtighedskaravane, der har til formål at udbrede kendskabet til FN’s 17 Verdensmål. Det sker ved at besøge arbejdspladser rundt i landet og skabe dialog om, hvad arbejdspladsen gør for at dels arbejde konkret med målene og dels udbrede kendskabet til dem blandt medarbejdere og dermed samle op på eksisterende erfaringer og dele viden på tværs.


Kilde: IDA Toplederpanel, november 2018


Kilde: IDA Toplederpanel, november 2018