13.11.2021
3 min læsetid

Øget relevans - et stærkt grundlag for IDA

IDAs Repræsentantskab konstaterede på sit halvårlige møde den 13. november, at IDAs nye strategi – Øget relevans – har vist sig at være en stærk strategi. Medlemstallet er oppe på 138.000, og IDA er kåret til "Danmarks bedste fagforening".

IDA

af IDA

Thomas Damkjær Petersen er en stolt og tilfreds formand for IDA. På IDAs  repræsentantskabsmøde den 13. november 2021 kunne han således fortælle, at IDAs strategi, Øget relevans, som Repræsentantskabet godkendte i november 2020, bærer frugt.

Omdrejningspunktet for strategien er, at medlemmerne skal opleve, at IDA er relevant, og at det gør en forskel at være medlem af IDA.

IDA er nu oppe på 138.000 medlemmer – en vækst på over 5% i 2021. Medlemstilfredsheden er steget, og det samme er fastholdelsesprocenten.

Og ikke nok med det - IDA er også kåret som Danmarks bedste fagforening. Fagforeningen med de mest loyale medlemmer. Det er Loyalty Group, der i deres årlige BrancheIndex Fagforening, har kåret IDA.

Fokus på arbejdsmarkedet efter Corona

Under Corona-nedlukningen spurgte IDA i flere omgange medlemmerne, hvordan de havde det. På baggrund af medlemmernes svar blev der igangsat projekter, der skulle afhjælpe de udfordringer, som medlemmerne oplevede. Nu er fokus på IDA-medlemmernes tilbagevenden til arbejdsmarkedet efter Corona.

En af indsatserne, der skal sætte fokus på fremtidens arbejdsliv, er en ny podcast Workflow. Nana Wesley Hansen, Lektor på Sociologisk Institut på Københavns Universitet og arbejdsmarkedsforsker og den garvede podcast-producer, Anders Høeg Nissen, sætter i podcasten fokus på teknologiens og digitaliseringens udvikling.

Under Corona var det ikke muligt at afholde de mange faglige, sociale og kulturelle medlemsarrangementer, der er et særkende for IDA.

Arrangementerne blev omlagt til online arrangementer. Evalueringerne viser, at medlemmerne er glade for dette ekstra tilbud, og IDAs aktive arbejder derfor videre med at gøre de digitale oplevelser endnu bedre.

En af fordelene ved de digitale arrangementer har vist sig at være, at det giver mere lige muligheder for alle IDAs medlemmer til at deltage i forskellige arrangementer, uanset hvor de bor i landet.

Samtidig er der også fokus på, at mange medlemmer også fortsat vil mødes fysisk.

Et nyt ekspertkorps

IDA er en forening med mange faglige eksperter, og IDA har dermed et stærkt udgangspunkt for at kunne bidrage med fakta og løsninger i samfundsdebatten.

IDA har derfor samlet et ekspertkorps med godt 40 eksperter fra IDAs fagteknik og blandt medarbejdere. Ekspertkorpset har fået en øget udtaleret, og medierne kan kontakte dem direkte.

IDA kæmper for klimaet

Klimaet er et område, hvor IDA kæmper en bred kamp for at bringe fakta frem i debatten.

IDA har således haft to ekspertgrupper, der i løbet af de sidste par år har arbejdet med klima. Senest har ekspertgruppen for Cirkulær økonomi, genanvendelse udsendt deres rapport med en vision om, at ”Affald indsamlet til genanvendelse i Danmark skal blive højkvalitetsgenanvendt, og at en satsning på højkvalitetsgenanvendelse skal understøtte, at Danmark bliver et reelt udviklingslaboratorium for højkvalitetsgenanvendelse senest i år 2024.”

Igennem alliancen Broen til fremtiden er IDA med i et arbejde, der skal få pensionsselskaber til – markant - at øge investeringerne i den grønne omstilling frem mod 2030.

IDA kæmper for de unge

Formanden slog fast, at IDA også kæmper for de unge. Flere end 8 ud af 10 nyuddannede ingeniører, naturvidenskabelige kandidater og it-uddannede er i gang med jobsøgningen så snart, de er færdige med deres uddannelse og derfor er regeringens angreb på dimittendsatsen dybt uretfærdig.

Grundet den brede politiske enighed, der er om regeringens udspil, har IDA dog vurderet, at det ikke er muligt at redde den eksisterende dagpengeordning for nyuddannede, og er i stedet gået efter at sikre den bedst mulige løsning for dimittenderne. En løsning der samtidig forhåbentligt kan samle et flertal i Folketinget.

IDA STEM Students har fået mandat til at afholde studievalg

Repræsentantskabet gav på mødet IDA STEM Students mandat til at forestå udpegning af de 4 studiemedlemmers repræsentanter til IDAs repræsentantskab. Udpegningen foregår ved et stormøde for alle IDAs studiemedlemmer i foråret 2022. I den forbindelse kaldte IDAs formand IDA STEM Students for en succeshistorie, der sikrer studiemedlemmernes synlighed og engagement.

Engineer the Future er fortsat en succes

Engineer the Future, der arbejder på at få unge til at vælge STEM-uddannelserne, er IDAs store stolthed. Der er nu mere end 50 partnere bag indsatsen og senest er to af Engineer the Futures projekter blevet udvalgt af Teknologipagten til at være fyrtårnsprojekter.

Ud af i alt ni fyrtårnsprojekter er både Engineering i skolen og Engineer the Futures indsats med rollemodeller blevet udnævnt som eksempler på særligt gode projekter, andre kan lade sig inspirere af. Det er et kæmpe skulderklap. Endnu et skulderklap er givet af VILLUM Fonden, der har bevilget 6 mio.kr. til Engineering i skolen programmet.

IDAs budget 2022

Repræsentantskabet godkendte på mødet IDAs budget 2022 og besluttede at fastholde kontingentet uændret. IDA koncernen har en omsætning på 1,1 mia.kr.

Repræsentantskabet

IDAs repræsentantskab er foreningens øverste myndighed og vælger formand og Hovedbestyrelse.

Repræsentantskabet består af 65 personer, som er valgt af foreningens stemmeberettigede medlemmer.

Læs mere