28.10.2021
2 min læsetid

Trappemodel vil gøre dagpengesystemet relevant for nyuddannede

De værste konsekvenser af regeringens angreb på dimittendsatsen skal afbødes. Derfor foreslår IDA, at der i stedet indføres en trappemodel for de nyuddannede medlemmer af a-kasserne.

Søren Lorentzen

af Søren Lorentzen

IDA mener, at regeringens forslag om at sænke dimittendsatsen til 9.500 kr. fra dag ét og forkorte dagpengeperioden fra to til et år, er uretfærdigt og uigennemtænkt.

IDA er principielt modstandere af det forslag til forringelse af dimittendernes dagpenge, som regeringen har fremlagt i sit udspil ”Danmark kan mere I”. Her foreslår regeringen, at dimittendsatsen sættes ned til 9.500 kr., og samtidig forkorte dagpengeperioden til bare ét år. Men samtidig er IDA heller ikke blinde for, at der desværre samler sig et flertal for at forringe dimittendsatsen.

”Vi har noteret os, at der desværre er et politisk flertal for at forringe de nyuddannedes dagpengesats. Så det er ikke et spørgsmål om det kommer. Det er nu et spørgsmål om, hvor hårdt et flertal af Folketingets partier vil skære i de unge nyuddannedes vilkår i dagpengesystemet. Det er ulykkeligt, men det betyder også, at vi har en pligt til at foreslå en bedre løsning, som efter vores mening er smartere og mere retfærdig, så vi afbøder de værste konsekvenser af regeringens forslag,” siger Thomas Damkjær Petersen, formand for Ingeniørforeningen, IDA.

Helt konkret foreslår IDA, at man parkerer grønthøsteren, og i stedet indfører en trappemodel på 3-6 måneder, hvor de nyuddannede kan få den gældende dimittendsats på 13.821 kr. Først når den periode er udløbet, kan det komme på tale at nedsætte satsen til de foreslåede 9.500 kr. Dagpengeperioden bør heller ikke forkortes til et år, som regeringen lægger op til, men fastholdes på to år, mener IDA.

”Fremdriftsreformen betyder, at majoriteten af dimittenderne bliver færdige med studierne samtidig omkring sommerferien, hvor store dele af arbejdsmarkedet ligger stille, og det er småt med jobåbningerne. Dermed opstår der er en flaskehals, og det er uretfærdigt, at de nyuddannede skal betale prisen for et strukturelt problem. Vi bør også huske på, at selvom antallet af højtuddannede fra de videregående uddannelser er steget markant de seneste år, er ledigheden ikke steget tilsvarende. Så selvom vi uddanner flere, så er ledigheden nogenlunde konstant,” siger IDAs formand.

Thomas Damkjær Petersen peger også på, at man med regeringens forslag – hvis det gennemføres – spiller hasard med den danske model. Dagpengesystemet er frivillig forsikringsordning, og for IDAs medlemmer er det umiddelbart efter dimissionen, at man har brug for dagpengesystemet og melder sig ind i en A-kasse.

”Det kan blive særdeles kostbart at skære i dimittendsatsen, som regeringen lægger op til. Dimittendordningen er en vigtig rekrutteringskanal til det medlemsfinansierede dagpengesystem, og A-kasserne vil blive fravalgt, hvis ikke ordningen er relevant for den enkelte. Det samspil skal vi værne om. Gør vi ikke det, spilles der hasard med en hjørnesten i den danske model, som jeg har noteret mig, at partierne bredt på Christiansborg ellers nyder at hylde,” siger Thomas Damkjær Petersen.