09.07.2021
3 min læsetid

Uambitiøs handlingsplan for cirkulær økonomi

Ambitionsniveauet i regeringens handlingsplan for cirkulær økonomi er for lavt, ligesom planen mangler konkrete mål og centrale elementer for at udnytte potentialet i cirkulær økonomi.

Ole Haun

af Ole Haun

Aske Guldberg er tovholder for IDAs ekspertgruppe for cirkulær økonomi. Foto Henrik Frydkjær

Det mener Aske Guldberg, som er tovholder for en ekspertgruppe for cirkulær økonomi i IDA.

“Ambitionsniveauet i planen er simpelthen for lavt og indeholder langt hen ad vejen blot minimumsimplementering af EU-regulering. På den måde bliver Danmark aldrig et udviklingslaboratorium for fremtidens cirkulære teknologier. Man kommer ikke først ved at lægge sig midt i feltet,” siger Aske Guldberg til Ingeniørens PRO-medie WasteTech.

Hans kommentarer kommer, efter at Miljøministeriet tidligere i denne uge offentliggjorde handlingsplanen på ministeriets hjemmeside .

Kritikken fra Aske Guldberg skal ses i forlængelse af de mange kommentarer og forslag, som IDA spillede ind med til høringsudkastet for planen i februar i år.

I sit høringssvar pegede IDA bl.a. på behovet for at supplere handlingsplanen med en strategi for genanvendelse.

”Sammen med øget genbrug og bedre muligheder for reparation er genanvendelse et af de centrale værktøjer til at nedbringe affaldsmængderne. Men i denne sammenhæng er det særligt højkvalitetsgenanvendelse, vi bør fokusere på. Altså genanvendelse, hvor der er fokus på at bevare materialet så tæt på sin oprindelige tilstand som muligt. Det forudsætter bl.a. teknologiudvikling, men den kommer ikke af sig selv, og bl.a. derfor skal vi have en strategi,” siger Aske Guldberg.

I det hele taget efterlyser han tiltag i handlingsplanen, som sætter retning og rammer for indsatsen:

”Jeg havde gerne set flere centrale og kvantitative målsætninger i planen. Vi skal kunne måle på indsatsen, så vi løbende kan vurdere, om vi er på rette vej. Hvis udviklingen ikke går som forventet, er det selvsagt vigtigt, at der kan sættes ind med yderligere initiativer for at rette op på kursen,” siger Aske Guldberg.

Tidligere artikler: "Handlingsplan for cirkulær økonomi skal være mere ambitiøs" (publiceret 10. februar 2021).

Læs mere

Viden

Se plan for 70 pct. reduktion på transport og energi

IDA har i tæt samarbejde med Aalborg Universitet lavet Danmarks første samlede plan for, hvordan transport- og energiområdet når regeringens mål om at reducere klimagasudledninger med 70 procent i 2030.

Læs mere