28.08.2020
2 min læsetid

Udsigt til bedre økonomi for selvstændige på barsel

Nu kommer barselsudligningsordningen, som sikrer selvstændige bedre økonomi, når de går på barsel.

Søren Lorentzen

af Søren Lorentzen

Regeringen ønsker, at den nye barselsudligningsordning træder i kraft ved årsskiftet.

Regeringen er i dag blevet enig med SF, De Radikale og Enhedslisten om en barselsudligningsordning, der skal sikre selvstændige en højere indtægt, når de er på barsel og væk fra deres virksomhed. Helt konkret går aftalen ud på, at selvstændige fremover bliver omfattet af barselsordningen Barsel.dk, som private virksomheder er det i dag.

Når ordningen træder i kraft, vil selvstændige ud over barselsdagpenge på ca. 19.000 kr. modtage 12.000 kr., så den samlede indtægt kommer op på ca. 31.000 kr. om måneden. Kravet er, at man kan dokumentere, at man har en indtægt på mindst 31.000 kr. om måneden ved sit virke som selvstændig. Ordningen skal finansieres ved, at de selvstændige selv indbetaler til Barsel.dk.

Morten Thiessen, formand for Ansattes Råd i IDA, er positiv overfor aftalen.

”Fremover kommer valget ikke til at stå mellem at stifte virksomhed eller stifte familie for flere yngre iværksættere. Ordningen kan forhåbentlig føre til, at flere kvinder kaster sig ud i en tilværelse som selvstændige, hvis de har lysten til det. Det er en god dag for ligestillingen herhjemme, at selvstændige nu stilles bedre økonomisk ved graviditet,” siger han.

Ifølge Beskæftigelsesministeriet skal forslaget fremsættes i Folketinget til november og træde i kraft i januar 2021. Når EU’s beslutning om at indføre to måneders øremærket barsel til fædre bliver indført i Danmark, vil den nye ordning også bidrage med økonomisk støtte til mandlige selvstændige.