Teknikumstuderendes Boliglegat af 1978

Legatet skal bidrage til kontant boligtilskud til studerende ved danske diplomingeniørstudier samt til yngre kandidater fra diplomingeniøruddannelserne.

Formål: At bidrage til kontant boligtilskud til studerende ved danske diplomingeniørstudier samt til yngre kandidater fra diplomingeniøruddannelserne, som i fortsættelse af deres studium påtager sig videreuddannelse i ind- eller udland, praktisk eller teoretisk, inden for deres studieområde

Se evt. også fundats.

Ansøgningsfrist

Inden 5. oktober.

Ansøgningsskema

Ansøgningsskema skal udfyldes og indsendes, så det er legatet i hænde inden ansøgningsfristens udløb.

Ansøgningsskemaet kan suppleres med en motiveret ansøgning.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Monika Kiss, mail: fonde@ida.dk eller dir. tlf.: 33 18 46 03.

Uddelingstidspunkt

November.

Kun modtagere af legatet kan forvente svar på ansøgningen.

Vi skal gøre opmærksom på, at Teknikumstuderendes Boliglegat af 1978 i 2017 er fusioneret med IDAs og Berg-Nielsens
Studie- og Støttefond, og at det derfor fremadrettet vil være bestyrelsen for Studie- og Støttefonden, der varetager behandlingen
af ansøgninger til Boliglegatet.

Boligtilskud

Boligtilskuddet forventes at blive i størrelsesordenen kr. 10.000.

Antallet af legatportioner vil afhænge af det endelige afkast på legatformuen.

Adresse

Ansøgning sendes på mail til fonde@ida.dk.