Fonde og legater

IDA har tilknyttet en række fonde, som yder legater og lån. Nogle af fondene er af ældre dato og forbeholdt særlige grupper. Inden du skriver en ansøgning eller downloader webformular med ansøgningsskema, bør du læse reglerne for uddeling herunder.

Andre muligheder: Legatbogen

Legatbogen er et register over alle fonde og legater i Danmark.

Legater fra Lemvigh-Müller Fonden

Støtte til enkeltpersoner eller mindre grupper, som er ingeniørstuderende eller færdiguddannede ingeniører inden for bygnings- eller maskinområderne.

IDAs Videnformidlingsfond

Formålet er at støtte teknologisk videnformidling i form af for eksempel publikationer og forskning.

Studielån

Lån til studiemedlemmer af IDA, der i det sidste studieår har behov for en særlig støtte for at undgå en uønsket forlængelse af studietiden.

Støtte til børn

Understøttelse til trængende børn af afdøde medlemmer af Dansk Ingeniørforening / Ingeniørforeningen i Danmark.

Støtte til enker og enkemænd

Trængende enker/enkemænd efter eller børn af medlemmer at Dansk Ingeniørforening / Ingeniørforeningen i Danmark kan søge legatet.

Støtte til færdiguddannede ingeniører og ph.d.-studerende

Rejsestipendier og studieunderstøttelser fortrinsvis for IDA-medlemmer samt støtte til samfundsnyttig teknisk forskning.

Støtte til ingeniører

Støtte til færdiguddannede medlemmer af IDA, der har alvorlige økonomiske vanskeligheder.

Støtte til studierejser

Støtten gives i praksis til studie- eller praktikophold i udlandet, der gennemføres som led i en ingeniøruddannelse.

Teknikumstuderendes Boliglegat af 1978

Kontant boligtilskud til studerende ved danske diplomingeniørstudier samt til yngre kandidater fra diplomingeniøruddannelserne.