Legater fra Lemvigh-Müller Fonden

Legaterne kan søges af enkeltpersoner eller mindre grupper (2-3 personer), som er ingeniørstuderende eller færdiguddannede ingeniører inden for bygnings- eller maskinområderne.

Legaterne kan søges af enkeltpersoner eller mindre grupper (2-3 personer), som er ingeniørstuderende eller færdiguddannede ingeniører inden for bygnings- eller maskinområderne. Legaterne til ingeniørstuderende og færdiguddannede inden for bygnings- og maskinområderne gives til studierejsemål.

Legatuddeling sker ved lodtrækning blandt kvalificerede ansøgere. Meddelelse om legatbevilling eller afslag udsendes på mail i oktober måned.

Legatportionernes størrelse er kr. 5.000.
 
Ansøgning: Ansøgningsskema og bilag skal udfyldes og indsendes via webformular: Ansøgning
 
Ansøgningsfrist: 15. september. 
 
Legatets kontaktperson i IDA er Monika Kiss (fonde@ida.dk) (direkte tlf. 33 18 46 03).