Legater fra Lemvigh-Müller Fonden

Legaterne kan søges af enkeltpersoner eller mindre grupper (2-3 personer), som er ingeniørstuderende eller færdiguddannede ingeniører inden for bygnings- eller maskinområderne.