Studielån

IDAs og Berg-Nielsens Studie- og Støttefond

Formål: At yde lån til studiemedlemmer af IDA, der i det sidste studieår har behov for en særlig støtte for at undgå en uønsket forlængelse af studietiden, f.eks. fordi studieforholdene forhindrer erhvervsarbejde i ferietiden, eller fordi de pågældende allerede har pådraget sig en ekstraordinær stor lånebyrde og ikke kan opnå stipendier, der dækker sædvanlige leveomkostninger. Studielån kan endvidere ydes i forbindelse med et pointgivende praktik- eller studieophold i udlandet inden den afsluttende eksamen.

Ansøgningsfrist

Ansøgninger skal være fonden i hænde senest 15. marts, 15. maj og 15. september.

Uddelinger sker i den efterfølgende måned.

Meddelelse om legat eller afslag sendes på mail.

Ansøgningsskema

Det er væsentligt for behandlingen af ansøgningen, at der i rubrikken "Eventuelle særlige bemærkninger" anføres en udførlig begrundelse for ansøgningen.

Lånebeløb

Lånebeløbet varierer fra 10.000 - 15.000 kr.

Udbetaling

Studielånet udbetales på én gang

Regler for afvikling af studielån

Studielånet forrentes og afdrages ikke i studietiden. Lånet forrentes p.t. med 7% p.a. fra førstkommende 1. maj eller 1. november efter studiets afslutning. Lånet afdrages med 10 halvårlige ydelser, der betales hver 1. maj og 1. november. Lånet afdrages på maksimalt 7 år, inklusive mulige forlængelser.

Legatets kontaktperson i IDA: Monika Kiss (fonde@ida.dk) (direkte tlf. 33 18 46 03).