Støtte til børn

Fonden har til formål at yde understøttelse til trængende børn af afdøde medlemmer af Dansk Ingeniørforening / Ingeniørforeningen i Danmark.

Ansøgningsfrist

Ansøgninger skal være fonden i hænde senest 15. marts, 15. maj og 15. september.

Uddelinger sker i den efterfølgende måned.

Meddelelse om legat eller afslag sendes på mail.

Beløb

Legatet uddeles normalt i portioner af 2.000-6.000 kr.

Legatets kontaktperson i IDA: Monika Kiss (fonde@ida.dk) (direkte tlf. 33 18 46 03).