IDAs Videnformidlingsfond

Formålet er at støtte teknologisk videnformidling

Formål:

Fondens formål er at støtte

  • Udarbejdelse og udgivelse af primært teknisk-videnskabelige arbejder eller arbejder med relation til andre faglige områder.
  • Udgivelse af teknisk- og eventuelt samfundsvidenskabelige publikationer.
  • Teknisk-videnskabelig forskning og videnformidling i øvrigt.

Ansøgningerne behandles årligt i november.

Ansøgningsfrist: 1. november

Kontaktperson: Monika Kiss, mail: fonde@ida.dk