Støtte til enker og enkemænd

Legatet yder støtte til trængende enker/enkemænd efter medlemmer at Dansk Ingeniørforening / Ingeniørforeningen i Danmark, eller trængende børn under 25 år af afdøde medlemmer af de to foreninger.

IDA og Berg-Nielsens Studie- og Støttefond

Formål: At yde legatstøtte til trængende enker/enkemænd efter medlemmer at Dansk Ingeniørforening / Ingeniørforeningen i Danmark, eller trængende børn under 25 år af afdøde ingeniører, der har været medlemmer at Dansk Ingeniørforening / Ingeniørforeningen i Danmark. Legatet kan i begrænset omfang også ydes til efterladte efter andre civil- og akademiingeniører.

Ansøgningsskema

Ansøgningsskema og bilag skal udfyldes og indsendes via webformular:

Ansøgningsskema

Ansøgningsfrist

Ansøgninger skal være fonden i hænde senest 15. marts, 15. maj og 15. september.

Uddelinger sker i efterfølgende måned.

Meddelelse om legat eller afslag sendes på mail.

Beløb

Legatet uddeles normalt i portioner af 2.000-6.000 kr.

Legatets kontaktperson i IDA: Monika Kiss (fonde@ida.dk) (direkte tlf. 33 18 46 03).