Støtte til ingeniører

Formålet er at yde støtte til færdiguddannede medlemmer af IDA, der har alvorlige økonomiske vanskeligheder.

Støtten forudsætter, at trangssituationen skyldes arbejdsløshed, eller at ansøgeren er uarbejdsdygtig eller har reduceret erhvervsevne. Støtte kan kun i særlige tilfælde ydes samtidig med, at ansøgeren modtager dagpenge fra en arbejdsløshedskasse. Legatet kan i begrænset omfang også ydes til andre civil- og akademiingeniører end IDA-medlemmer.

Ansøgningsskema

Ansøgningsskema og bilag skal udfyldes og indsendes via webformular: Ansøgningsskema.

Ansøgningsfrist

Ansøgninger skal være fonden i hænde senest 15. marts, 15. maj, 15. september, 1. december. Uddelinger sker i den efterfølgende måned.

Meddelelse om legat eller afslag sendes på mail.

Beløb

Legatet uddeles normalt i portioner af 2.000-5.000 kr.

Legatets kontaktperson i IDA: Monika Kiss (mok@ida.dk) (direkte tlf. 33 18 46 03).