Klagesager i IDA

I IDA arbejder vi løbende på at forbedre vores service over for vores medlemmer. Det gør vi bl.a. ved at systematisere klagerne over foreningens serviceydelserne.

Skriv din klage

Såfremt du ønsker at klage, skal du skrive en til klage@ida.dk

IDA har også ordninger for indberetning af lovbrud, forseelser og krænkelser. Læs mere om Sanktionsudvalgsordning og Whistleblowerordning.

Klagebehandling

Udover at få et overblik over medlemmernes tilfredshed med vores arbejde er det formålet at forbedre servicen ved at lære af eventuelle fejl.

Foreningen har siden 2004 haft et fælles administrativt klagebehandlingssystem, der sikrer:

  • en hurtig og ensartet behandling af klagerne. Alle medlemmer får svar på klager inden for 14 dage fra modtagelse af klage i IDA - evt. ved foreløbigt svar, hvis undersøgelserne kræver mere tid.
  • revidering af foreningens serviceydelser og interne arbejdsgange, hvis klagesagerne giver anledning hertil.
  • at holde foreningens politiske ledelse ved forretningsudvalget orienteret om antallet af og indholdet i medlemssagerne ved en årlige rapportering i form af et notat over periodens klagesager.

Årligt offentligt notat

IDA ønsker åbenhed om klagerne, og derfor offentliggør foreningen én gang om året et notat, der beskriver de indkomne og behandlede klager i anonymiseret form.

Notatet kan læses nedenfor ved at følge linket.

Klagerne er i notatet samlet under overskrifter og beskrevet ud fra kategorierne:

  • Hvad handler klagen om?
  • Hvad blev der konkret gjort eller ikke gjort?
  • Har klageren fået helt eller delvist medhold eller er klagen blevet afvist, og har klagen givet anledning til ændring i service, forretningsgang eller andet?
  • Er der kommet en reaktion fra klageren og er klageren fortsat medlem af IDA?

Notat om klagesager 1. juli 2019 til 30. juni 2020

Klage over onlinekøb af vare eller tjenesteydelse efter EU's regler

Du kan også skrive til klage@ida.dk, hvis du er utilfreds i forbindelse med et onlinekøb af en ydelse hos IDA - eksempelvis adgang til et arrangement eller en vare - efter reglerne for forbrugerbeskyttelse og klageadgang i Den Europæiske Union.

Du kan læse mere på EU's side til forbrugerne om Onlinetvistbilæggelse - og se hvilke rettigheder og muligheder, som du har, såfremt du ønsker at klage over en nethandel med IDA.