Whistleblowerordning for IDAs ansatte, aktive, tillidsvalgte m.fl

IDA har etableret en uafhængig whistleblower-ordning, hvor man kan melde alvorlige forseelser, lovbrud eller krænkelser. Ordningen administreres af advokatfirmaet Plesner, og der er lagt vægt på tryghed for både anmelder og den anmeldte.