Sådan investerer IDA

IDAs egenkapital er investeret dels i en række dattervirksomheder og dels i værdipapirer, der forvaltes af tre porteføljeforvaltere.