Digitalisering af klimakampen

SIRI-Kommissionen 4.0 er aktuel med rapporten ”Digitalisering af klimakampen”, som stiller skarpt på digitaliseringens konsekvenser for klimaet.

Både de positive, hvor digitale teknologier bidrager til at reducere energiforbruget, og de negative, hvor et stort og stigende forbrug af data udfordrer CO2-regnskabet.

I rapporten præsenterer kommissionen i alt 15 anbefalinger til handling og adresserer i den forbindelse et bredt felt af aktører, som skal i spil for at ”digitalisering bidrager til klimakampen og ikke til øgede klimaforandringer”, som det hedder i rapportens indledning.

Digitalisering af klimakampen (printudgave)

Digitalisering af klimakampen (webversion)

Debat på CPH:Dox

Under CPH:DOX deltog en række af SIRI-Kommissionens medlemmer - Thomas Damkjær Petersen, Tommy Ahlers og Natasha Friis Saxberg i en debat om vejen til en grønnere fremtid for vores digitale adfærd.